Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_ls:main [2018/10/03 03:51]
courses:a4b36acm1:2013_ls:main [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​| UVA Judge ]],
 +[[http://​contest.felk.cvut.cz/​| ACM Contest]],
 +[[http://​www.codechef.com/​| Codechef ]]
 +----
  
 +==== Organizace ​ ====
 +Seminář probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 16:15 (střídavě 2 a 4 akademické hodiny) v E-311  na Karlově náměstí.\\
 +Klasifikovanou součástí jsou programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, jejichž řešení musí být akceptováno některým systémem automatického online vyhodnocování. Využívat budeme [[http://​uva.onlinejudge.org/​| UVA Judge ]], [[http://​www.spoj.com/​|Sphere judge]], ​ [[http://​www.codechef.com/​| Codechef ]],  podle potřeby i další.
 +
 +==== CTU Open Contest ====
 +Účastníky semináře podporujeme v účasti v soutěži ​ [[http://​contest.felk.cvut.cz/​12prg/​| CTU Open Contest]].
 +Soutěž se koná na podzim, v letním semestru můžeme nabídnout náhradu ve formě letní školy nebo účasti v některé online soutěži, dokonce můžeme online soutěže organizovat sami, tuto možnost využijeme. \\
 +
 +==== Minisoutěže ====
 +V semestru je několik minisoutěží,​ typicky ve čtyřhodinovém semináři, v každé je zadáno více úloh. ​
 +K zápočtu je nutno za semestr vyřešit celkem alespoň 12 úloh prezenčně v minisoutěžích,​ kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic nebo málo, musí ztrátu dohnat v jiné minisoutěži. Úlohy lze řešit i samostatně doma, s nižším bodovým ziskem. ​
 +Počet úloh, které účastník vyřeší prezenčně nebo doma, není nijak shora omezen.\\
 +
 +**Průběžné bodování**\\
 +
 +[[https://​docs.google.com/​a/​fel.cvut.cz/​spreadsheet/​ccc?​key=0Au88ahpdKTyEdHdDM29rTV91Z2x3MUV4THlqWThtTHc#​gid=0| **průběžný stav**]]
 +
 +==== Týmová práce ====
 +Pro napodobení podmínek soutěže budou některé z minisoutěží probíhat v týmech po trojicích účastníků. Tým má k dispozici jeden počítač, v rámci nácviku budeme mít neomezený přístup k internetu, pozor, v ostré soutěži tento přístup není. Pro klasifikaci se úloha vyřešená v týmu počítá každému jeho členu, jako kdyby ji vyřešil sám.  ​
 +
 +==== Podmínky účasti ====
 +Kapacita semináře je omezena na cca 20 osob. Pokud se přihlásí více zájemců, provedeme na začátku semestru vstupní test, podle jeho výsledků určíme definitvní účastníky. Test bude písemný, bez počítače. V nerozhodných případech budeme dávat přednost zájemcům, kteří seminář dosud nenavštěvovali. ​
 +
 +==== Známky ====
 +Úloha vyřešená prezenčně v minisoutěži je hodnocena 3 body, úloha vyřešená doma nebo mimo soutěź má hodnotu 1 bodu.
 +
 +Závěrečné známkování je dáno celkovým počtem získaných bodů 
 +   D: 36 -- 41  ​
 +   C: 42 -- 47 
 +   B: 48 -- 53
 +   A: 54 a více  ​
 +Ve výběrovém semináři s klasifikací E nepočítáme :-D.
 +     
 +
 +Seminář vedou\\
 +[[mailto:​berezovs@fel.cvut.cz| Marko Genyk-Berezovskyj ]]\\
 +[[mailto:​tunystom@gmail.com | Tomáš Tunys ]]\\
 +
 +----
 +
 +==== Program semináře ====
 +
 +Pravidelně se bude střídat dvouhodinový teoretický (T) čtyřhodinový praktický (P) seminář. Na teoretickém semináři připomeneme základní metody, triky a budeme úlohy rozebírat bez povinného kódování. Většinou využijeme úlohy z minulých soutěží.
 +Na programovacím semináři bude prezenčně probíhat minisoutěž,​ zkusíte řešit zajímavé úlohy, které vedou na aplikaci teorie z předchozího semináře.\\
 +Plán semináře je spíše orientační,​ počítáme s tím, že se bude přizpůsobovat námětům a úlohám, se kterými příjdou účastníci.\\
 +
 +**Rozvrh**\\
 +
 +| T | 14.2.  | Vstupní testík, upřesnění programu semináře, seznámení s online vyhodnocovacími systémy |
 +| P | 21.2.  |  |
 +| T | 28.2.  | {{:​courses:​a4b36acm:​2013_ls:​dp.pdf|Dynamické programování}} ​ |
 +| P |  7.3. |  |
 +| T | 14.3. | Hladové algoritmy |
 +| P | 21.3. |  |
 +| T | 28.3.  | Úlohy z nejrůznějších oblastí I - Krátké povídání o [[http://​ksp.mff.cuni.cz/​study/​cooks/​cookbook-chapters/​16-intervalove-stromy.pdf|intervalových stromech.]]|
 +| P |  4.4.  |  |
 +| T | 11.4. | Průchody grafem |
 +| P | 18.4. | |
 +| T | 25.4. | Geometrie |
 +| P |  2.5. | //Odpadá kvůli májovému rozvrhu// |
 +| T |  9.5. | Úlohy z nejrůznějších oblastí II |
 +| P |  6.5. |  |
courses/a4b36acm1/2013_ls/main.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)