Table of Contents

Help stránka pro učitele

Help

Po zalogování se zpřístupní mnohem rozsáhlejší help týkající se editačních možností dokuwiki a především práce s komponentou Upload pro odevzdávání studentských prací (příprava úloh, hodnocení, automatická kontrola kódů apod.). Pokud se vám podrobnější help nezobrazí, kontaktujte Helpdesk.

Hlavní body

Jak zapnout/ vypnout jednotlivé komponenty CourseWare

Komponenta BRUTE

Komponenta Diskusní fórum

Hlášení chyb, podněty k zlepšení

Týkají-li se náměty CoursewareWiki, využijte Helpdesk.

Pro ostatní komponenty, na diskusním fóru je úplně nahoře část CourseWare, pište prosím tam.