Table of Contents

A6M31LET Lékařská technika

UploadSystem Rozvrh hodin

Aktuality

Jan Havlík 2018/05/15 12:13

Otázky ke zkoušce: otazky.pdf.

Jan Havlík 2018/02/14 08:06

Webové stránky předmětu A6M31LET Lékařská technika obsahují aktualizované údaje pro letní semestr 2017/2018.

Přednášky budou probíhat v úterý od 8:45 do 11:15 s jednou 15 min. přestávkou. Cvičení budou probíhat po přestávce na oběd bez další přestávky, tedy v úterý od 11:45 do 14:00.

Program semestru

Program semestru včetně přednáškových materiálů a podkladů ke cvičení najdete v příslušných sekcích Přednášky a Cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Nutné a postačující podmínky
Podmínky získání zápočtu
Hodnocení předmětu

Hodnocení předmětu vychází z bodového ohodnocení zkoušky a práce studenta v průběhu semestru. Celkové maximální bodové ohodnocení je 100 b.

Body za laboratorní úlohy se udělují vždy na konci příslušného cvičení, v němž laboratorní měření probíhalo. Pro získání zápočtu postačí odevzdat zápis z laboratorního měření kdykoli do konce semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdání samostatné práce.

Klasifikační stupnice

Klasifikační stupnice odpovídá čl. 11 Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze.

Literatura

  1. [ROZ06] Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.
  2. [PEN04] Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.
  3. [WEB07] Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.
  4. [CAR00] Carr J. J., Brown, J. M.: Introduction to Biomedical Equipment Technology. Prentice Hall, 4th edition, 2000.
  5. [BRO06] Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Medical Devices and Systems. CRC Press, 3 edition, 2006.
  6. [BRO061] Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Biomedical Engineering Fundamentals. CRC Press, 3 edition, 2006.