Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:y36uos:prednasky [2009/11/09 16:23]
jirsaj
courses:y36uos:prednasky [2013/10/04 13:02]
Line 1: Line 1:
-==== Přednášky ==== 
-Jednotlivé přednášky budou postupně doplňovány. 
-^ Přednáška ^ Obsah                            ^ Materiály ​                                     ^ 
-|     ​1. ​   | Úvod, OS Unix                    | {{courses:​y36uos:​prednasky:​prednaska-01.pdf|}} | 
-|     ​2. ​   | Systém souborů, nástroje ​        | {{courses:​y36uos:​prednasky:​prednaska-02.pdf|}} | 
-|     ​3. ​   | Filtry, užitečné příkazy ​        | {{courses:​y36uos:​prednasky:​prednaska-03.pdf|}} |    
-|     ​4. ​   | Regulární výrazy, grep, sed, awk | {{courses:​y36uos:​prednasky:​prednaska-04.pdf|}} | 
-|     ​5. ​   | Identita uživatelů,​ procesů, ... | {{courses:​y36uos:​prednasky:​prednaska-05.pdf|}} | 
-|     ​6. ​   | Procesy, vlákna, signály, ...    | {{courses:​y36uos:​prednasky:​prednaska-06.pdf|}} | 
-|     ​7. ​   | Aritmetika, větvení, cykly, ...  | {{courses:​y36uos:​prednasky:​prednaska-07.pdf|}} | 
-|     ​8. ​   | Psaní a ladění skriptů, ...      | {{courses:​y36uos:​prednasky:​prednaska-08.pdf|}} | 
-|     ​9. ​   | Síťové rozhraní ​                 | {{courses:​y36uos:​prednasky:​prednaska-09.pdf|}} | 
  
-[[start| zpět na úvodní stránku]] 
courses/y36uos/prednasky.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)