Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
courses:y33zui:start [2010/02/10 15:08]
127.0.0.1 external edit
courses:y33zui:start [2013/10/04 13:02] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== y33zui -- Základy umělé inteligence ====== ====== y33zui -- Základy umělé inteligence ======
-===== počáteční info určené ke smazání uživatelem ​===== +===== Anotace ​===== 
-  * Toto je vygenerovaná počáteční stránka ​předmětu.  +Náplní ​předmětu ​je seznámení studentů se základními cíli umělé inteligencejejími klíčovými metodami a příklady nejčastějších praktických aplikacíPředmět poskytne přehled základních technik tvorby obecných inteligentních systémů a představí jejich vybrané ​konkrétní ​zástupceProbrány budou metody prohledávání stavového prostoru, znalosti a jejich reprezentace,​ automatizované logické uvažování s případnou nejistotouplánování a rozvrhování,​ strojové učení, distribuovaná umělá inteligence nebo evoluční algoritmyV praktické části se studenti seznámí s aplikacemi znalostníchmultiagentních či robotických systémů i dolování dat.
-  * Rychlý start[[http://​www.dokuwiki.org/​syntax|dokuwiki syntax]] +
-  * namespace (adresář) [[.internal:​start|internal]] je viditelný pouze [[.:​internal:​users|uživatelům]] oprávněným editovat +
-  * [[https://​cw.felk.cvut.cz/​doku.php/​help/​start|Help stránky]] pro tuto konkrétní ​DokuWiki. +
-  * Příklad citace literatury{[y33zui:​Autor2008]}. +
-  * Odkazy na [[https://​cw.felk.cvut.cz/​forum|diskusní fórum]][[https://​cmp.felk.cvut.cz/​ulohy|UploadSystem]] a [[http://​www.feld.cvut.cz/​cz/​education/​rozvrhy-ng.B092/​public/​cz/​predmety/​12/​36/​p12362704.html|rozvrh]]+
  
 +===== Základní informace =====
 +  * Garanti a přednášející:​ [[http://​cyber.felk.cvut.cz/​gerstner/​gerstner/​website/​php/​people-card.php?​id=38&​detailed=y|Jiří Kubalík]], [[http://​labe.felk.cvut.cz/​~klema/​klema.html|Jiří Kléma]]
 +  * Cvičící: [[http://​labe.felk.cvut.cz/​~buryan|Petr Buryan]], [[http://​labe.felk.cvut.cz/​~klema/​klema.html|Jiří Kléma]]
 +  * [[hodnoceni|Požadavky a hodnocení předmětu]].
 +  * [[program|Aktualizovaný program přednášek a cvičení]].
 +
 +
 +===== Odkazy =====
 +  * [[http://​www.feld.cvut.cz/​education/​rozvrhy-ng/​public/​cz/​predmety/​12/​36/​p12362704.html|Rozvrh předmětu]]. ​
 +  * [[http://​www.feld.cvut.cz/​education/​bk/​predmety/​12/​36/​p12362704.html|Sylabus předmětu na fakultním webu]].
 +  * [[https://​cw.felk.cvut.cz/​forum/​viewforum.php?​id=70|Diskusní fórum]].
 +  * [[https://​cmp.felk.cvut.cz/​ulohy/​|Odevzdávání úloh]].
 +
 +=====
 +Tuto stránku udržuje Petr Buryan.
courses/y33zui/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)