Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:y33zui:hodnoceni [2013/10/04 13:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Podmínky udělení zápočtu ====
 +
 +  - Účast a aktivní činnost na cvičení. Povoleny jsou 2 absence za semestr bez omluvy.
 +  - Odevzdání všech úloh zadaných v průběhu semestru.
 +  - Zisk alespoň 50% bodů udělovaných ve cvičení.
 +
 +==== Hodnocení předmětu ====
 +
 +  - Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 +  - 60 bodů lze získat v průběhu semestru, 40 bodů lze získat u písemné zkoušky.
 +    * U zkoušky je k jejímu složení nutné získat alespoň polovinu z maximálního počtu 40 bodů.
 +  - Každý student v semestru vypracuje 3 úlohy, za každou z nich lze získat 15 bodů.
 +  - U úloh je bodové hodnocení dáno kvalitou odevzdané práce a včasností odevzdání. ​
 +    * Opožděné odevzdání je penalizováno 3 bodovou srážkou za každý týden zpoždění.
 +  - V průběhu semestru teoretické znalosti prověří dílčí test. 
 +  - Test bude trvat zhruba 45 minut, lze ze něj získat 15 bodů.
 +  - Termín konání dílčího testu bude předem oznámen.
 +    * Test nelze jej psát v náhradním termínu, neomluvená absence u testu znamená ztrátu bodů.
 +  - Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:
 +
 +^ Body          ^ Stupeň ECTS ^  Známka ​       ^
 +|  100 - 90     ​| ​  ​A ​        ​| ​ výborně ​      |
 +|  89 - 80      |   ​B ​        ​| ​ velmi dobře ​  |
 +|  79 - 70      |   ​C ​        ​| ​ dobře ​        |
 +|  69 - 60      |   ​D ​        ​| ​ uspokojivě ​   |
 +|  59 - 50      |   ​E ​        ​| ​ dostatečně ​   |
 +|  49 a méně ​   |   ​F ​        ​| ​ nedostatečně ​ |
 +
  
courses/y33zui/hodnoceni.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)