Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b33ear:start [2017/09/28 00:36]
kremep1
courses:b6b33ear:start [2017/09/28 00:37] (current)
kremep1
Line 1: Line 1:
 +====== B6B33EAR -- Enterprise architektury ======
  
 +Předmět je určen pro studenty se zájmem o návrh a implementaci složitých informačních systémů, kteří mají dobrou znalost programovacího jazyka Java a zkušenosti s návrhem jednoduchých javovských aplikací.
 +
 +Předmět poskytne přehled architektur enterprise informačních systémů s důrazem na technologie Spring, JPA a ReactJS. Studenti se seznámí s nejběžnějšími enterprise architekturami a příslušnými návrhovými vzory. Důraz bude kladen zejména na principy inversion of control a dependence injection. Studenti ve dvojicích vypracují samostatnou semestrální úlohu, jejímž cílem bude vyvinutí jednoduché enterprise aplikace.
 +
 +==== Základní informace ====
 +
 +  * **Přednášející**:​
 +     * Miroslav Blaško (MB) - blaskmir (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
 +     * Petr Křemen (PK) - petr (zavináč) kremen (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
 +     * Martin Ledvinka (ML) - martin (tečka) ledvinka (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
 +     * Martin Řimnáč (MR) - rimnacm (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
 +
 +  * **Cvičící**: ​
 +     * Miroslav Blaško - blaskmir (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
 +     * Martin Ledvinka - martin (tečka) ledvinka (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
 +     * Bogdan Kostov (BK) - kostobog (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
 +     * Petr Křemen - petr (zavináč) kremen (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
 +
 +Informace o vyučujících [[https://​kbss.felk.cvut.cz/​web/​portal/​people]]
 +
 +  * Přednášky se konají každou **středu 9.15-10.45** na Karlově náměstí v místnosti **KN:E-107 **.
 +
 +  * Cvičení se konají na Karlově náměstí, a to:
 +      * ve středu ​
 +          * od 11.00 v místnosti E-230
 +          * od 12.45 v místnosti E-220
 +          * od 16.15 v místnosti E-230
 +          * od 18.00 v místnosti E-132 a E-230
 +      * ve čtvrtek ​
 +          * od 18.00 v místnosti E-230 a E-132
 +
 +  * [[hodnoceni|Požadavky a hodnocení předmětu]].
 +  * [[lectures|Přednášky]].
 +  * [[seminars|Cvičení]].
 +  * [[materials|Doplňující materiály]].
 + /* * [[faq|Často kladené dotazy]] */
 +
 +==== Odkazy ====
 +  * GitLab ([[https://​gitlab.fel.cvut.cz/​B171_B6B33EAR|B6B33EAR]],​ [[https://​gitlab.fel.cvut.cz/​B171_BD6B33EAR|BD6B33EAR]] )
 +  * [[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute|odevzávání úloh]]
 +  * [[https://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​rozvrhy-ng.B171/​public/​cz/​predmety/​31/​30/​p3130406.html|rozvrh předmětu EAR]]
 +  * [[https://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​rozvrhy-ng.B171/​public/​cz/​predmety/​13/​96/​p1396906.html|rozvrh předmětu WPA]]
courses/b6b33ear/start.txt · Last modified: 2017/09/28 00:37 by kremep1