Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b33ear:seminars [2017/12/20 13:42]
kremep1
courses:b6b33ear:seminars [2017/12/20 13:42] (current)
kremep1
Line 1: Line 1:
 +====== Program cvičení ======
 +
 +^ Číslo ^ Body ^ Datum ^ Obsah                                                               ^ Zdroje ​   ^ Cvičící ^
 +| 1     | | 4.10., 5.10.    | Organizace cvičení, pravidla pro získání zápočtu, BOZP, zadání tématu semestrální práce, Konfigurační management Java EE  | {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-01-intro.pdf|}} {{:​courses:​b6b33ear:​semestral-work-topics.pdf|}} ​ ({{:​courses:​b6b33ear:​setup-project.zip|setup-project.zip}}) ​       | PK (+MB)         |
 +| 2     | 2 | 11.10., 12.10. ​   | Modelování JPA           | {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-02-jpa.pdf|}} ​ {{:​courses:​b6b33ear:​reporting-tool-seminars-ws2017-seminar-2-problem.zip|project.zip}} /​*,​{{:​courses:​b6b33ear:​seminar-02-debugging-postup.txt|Postup řešení}} *          | PK (+BK)          |
 +| 3     | 1 | 18.10., 19.10. ​   | Spring ​                             | {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-03-spring.pdf|}} {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-03-problem.zip|project.zip}} | MB  (+ML)         |
 +| 4     | 1 | 25.10., 26.10. ​   | Použití Springu pro webové aplikace | {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-04-spring.pdf|}} ​        | MB  (+ML)         |
 +| **5**     | | **1.11., 2.11.** ​   | Ladění a testování,​ **[[cp0|Kontrolní bod č. 0 - téma a krátký popis]]** ​ | {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-05-debugging.pdf|}},​ {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-5-problem.zip|project.zip}} ​  | ML  (+BK)         |
 +| 6     | 1 | 8.11., 9.11.    | Webové služby, REST                     | {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-06-rest.pdf|}} {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-6-problem.zip|project.zip}} ​        | ML (+BK)          |
 +| 7     | | 15.11., 16.11. ​   | konzultace ​                                                        ​| ​       | MR (+JA)         |
 +| **8**    | |   ​**22.11.,​ 23.11.** ​   | **[[cp1|Kontrolní bod č. 1 - odevzdání high-level designu semestrální práce]]** ​                                       |           | |
 +| 9     | 1 | 29.11., 30.11. ​    | ReactJS ​                                    | {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-09-react.pdf|}} {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-9-problem.zip|project.zip}} ​      | ML (+MB)          |
 +| 10    | 2 | 6.12., 7.12.     | ReactJS 2                            | {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-10-react.pdf|}} {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-10-problem.zip|project.zip}} | ML   ​(+MB) ​         |
 +| 11    | 1 | 13.12., 14.12. ​   | Zabezpečení enterprise aplikací ​       | {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-11-security.pdf|}} {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-11-problem.zip|project.zip}} ​ {{:​courses:​b6b33ear:​reporting-tool-oauth2.zip|project-oauth2}} ​ | PK (+ML)          |
 +| 12    | 1 | 20.12., 21.12. ​    | JPA+Spring advanced ​          | {{:​courses:​b6b33ear:​seminar-12-advanced.pdf|}} {{:​courses:​b6b33ear:​reporting-tool-12.zip|project.zip}} /* {{:​courses:​b6b33ear:​reporting-tool-12-solution.zip|}} *     | PK   ​(+ML) ​     |
 +| 13  | | 3.1., 4.1.     | konzultace ​       |           | MR (+JA)   |
 +| **14** ​ | | **10.1., 11.1.** ​    | **[[cp2|Kontrolní bod č. 2 - Odevzdání aplikace]]** ​       |           ​| ​        |
 +
 +
 +Sloupeček **body** určuje maximální počet bodů, které je možné v daném cvičení získat za drobné úlohy zadané v rámci cvičení. Není-li uvedeno žádné číslo, ve daném cvičení se body neudělují.
  
courses/b6b33ear/seminars.txt · Last modified: 2017/12/20 13:42 by kremep1