Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b33ear:materials [2017/11/08 13:51]
ledvima1 [Ukázkové projekty]
courses:b6b33ear:materials [2017/12/20 16:28] (current)
ledvima1
Line 1: Line 1:
 +==== Materiály =====
 +=== JEE ===
 +  * [[https://​javaee.github.io/​tutorial/​|Java EE 8 tutorial]]
 +  * [[https://​docs.oracle.com/​javaee/​7/​tutorial/​|Java EE 7 tutorial]]
 +=== Spring framework ===
 +  * [[https://​spring.io/​docs|Spring Documentation]] - referenční příručka Springu - velmi obsáhlé čtení, ale výborně napsané.
 +  * [[https://​www.manning.com/​books/​spring-in-action-fourth-edition|Spring in Action]] - kvalitní papírová publikace o Springu. Vhodné i pro začátečníky. Nejnovější vydání knihy se zabývá Springem 4 (tj. nejnovějším major releasem).
 +=== JSF ===
 +  * [[http://​javaserverfaces.java.net|JavaServer Faces implementace]]
 +  * Online kniha: [[http://​books.google.cz/​books?​id=aNRq-8GlRYQC&​lpg=PP1&​dq=java%20server%20faces%20the%20complete%20reference&​pg=PP1#​v=onepage&​q&​f=false | The Complete Reference JSF 2.0]], [[http://​jsfcompref.com/​code_download.html | příklady z knihy ]]
 +  * [[http://​docs.jboss.org/​jbossas/​6/​JSF_Guide/​en-US/​html/​jsf.reference.html | JSF Standard Context Params]]
 +  * Specifikace aktuální: [[http://​www.jcp.org/​en/​jsr/​detail?​id=344 | JSR 344 - JSF 2.2]]
  
 +=== ReactJS ===
 +  * [[https://​facebook.github.io/​react/​docs/​hello-world.html|React docs]]
 +  * [[https://​facebook.github.io/​react/​tutorial/​tutorial.html|React tutorial]]
 + 
 + /*
 +== Knihovny komponent ==
 +Doporučujeme vyjít při tvorbě práce ze standardních JSF komponent a až poté použít např. některou z následujících knihoven (uveden současný vývojový stav knihovny pro JSF 2), abyste eliminovali případné chyby knihoven.
 +  * [[http://​primefaces.org|PrimeFaces]]
 +  * [[http://​icefaces.org|ICEfaces]]
 +  * [[http://​www.openfaces.org|OpenFaces]]
 +  * [[http://​www.jboss.org/​richfaces|RichFaces]],​ [[http://​richfaces.org/​showcase | Online demo hostované na GAE]]
 +  * [[http://​myfaces.apache.org/​trinidad|Apache Trinidad]] (Beta 2)
 +  * [[http://​smartfaces.org|SmartFaces]] - samostatné komponenty
 + */
 +
 +=== Architektura aplikací ===
 +  * [[http://​martinfowler.com|Martin Fowler: Homepage]]
 +  * [[http://​www.martinfowler.com/​eaaCatalog/​|Martin Fowler: Catalog of Patterns of Enterprise Application Architecture]]
 +  * [[http://​martinfowler.com/​bliki/​AnemicDomainModel.html|Martin Fowler: Anemic domain model antipattern]]
 +  * [[http://​alistair.cockburn.us/​Hexagonal+architecture|Alistair Cockburn: Hexagonal architecture/​Ports and adapters]]
 +
 +=== Zajímavé odkazy ===
 +  * [[http://​www.slideshare.net/​ptacek|www.slideshare.net/​ptacek]] - prezentace Martina Ptáčka o JavaEE a tvorbě UI
 +
 +=== Ukázkové projekty ===
 +  * [[https://​gitlab.fel.cvut.cz/​ear/​setup-project|Setup-project]] - Jednoduchá aplikace, obsahující základní strukturu aplikace a všechny technologie,​ používané v tomto předmětu
 +  * [[https://​gitlab.fel.cvut.cz/​ear/​reporting-tool|Reporting tool]] - Kompletní aplikace - obsahuje DAO vrstvu, vrstvu business logiky, REST služby, autentikaci a autorizaci, uživatelské rozhraní v ReactJS
 +  * [[https://​gitlab.fel.cvut.cz/​ear/​reporting-tool-seminars|Reporting tool seminars]] - Obsahuje postupně přidávanou funkcionalitu budovanou v rámci cvičení. Jednotlivá cvičení mají odpovídající větve v repozitáři.
courses/b6b33ear/materials.txt · Last modified: 2017/12/20 16:28 by ledvima1