Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b33ear:lectures [2018/01/09 18:21]
ledvima1
courses:b6b33ear:lectures [2018/01/09 18:22] (current)
ledvima1
Line 1: Line 1:
 +====== Program přednášek ======
  
 +^ Číslo ^ Datum ^ Obsah                                                               ^ Zdroje ​   ^ Přednášející ^
 +| 1     | 4.10.      | Úvod, klient-server,​ vícevrstvá architektura,​ technologie Java EE   | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-01-intro-s.pdf|l1.pdf}} ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-01-intro-h.pdf|handout}}) | PK |
 +| 2     | 11.10. ​     | Přístup k databázím,​ Objektově-relační mapování, JPA 2.0            | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-02-jpa-s.pdf|l2.pdf}} ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-02-jpa-h.pdf|handout}}) ​       | MR           |
 +| 3     | 18.10. ​     | Spring 1, Dependency Injection, moduly ​                             | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-03-spring-s.pdf|l3.pdf}} ​   ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-03-spring-h.pdf|handout}}) ​  | PK           |
 +| 4     | 25.10. ​     | Architektura a technologie Java EE, Architektonické vzory, MVC, DAO | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-04-architectures-s.pdf|l4.pdf}} ​ ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-04-architectures-h.pdf|handout}}) ​     | ML           |
 +| 5     | 1.11.      | Webové služby, REST                                                 | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-05-webservices-s.pdf|l5.pdf}} ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-05-webservices-h.pdf|handout}}) ​        | MB           |
 +| 6     | 8.11.      | Principy JS-based UI, AJAX, single-page aplikace ​                   | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-06-singlepageapps-s.pdf|l6.pdf}} ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-06-singlepageapps-h.pdf|handout}}) ​      | ML           |
 +| 7     | 15.11. ​     | JSF/​ReactJS ​ | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-07-react-s.pdf|l7.pdf}} ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-07-react-h.pdf|handout}}) ​      | ML           |
 +| 8     | 22.11. ​     | Zabezpečení enterprise aplikací ​                                    | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-08-security-s.pdf|l8.pdf}} ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-08-security-h.pdf|handout}}) ​      | PK           |
 +| 9     | 29.11. ​    | Pokročilá témata JPA                                        | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-09-advancedtopics-s.pdf|l9.pdf}} ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-09-advancedtopics-h.pdf|handout}}) ​       | PK           |
 +| 10    | 6.12.     | Aplikační servery, Servlety, Web sockets ​                           |  {{:​courses:​b6b33ear:​2014-wpa-p2-v2.pdf|l10-servlets.pdf}} ​ {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-10-websocket-s.pdf|l10-websocket.pdf}} ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-10-websocket-h.pdf|handout-websocket}}) ​       | MR           |
 +| 11    | 13.12. ​    | Výkon enterprise aplikací, škálovatelnost,​ vysoká dostupnost ​       | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-11-scalability-s.pdf|l11.pdf}} ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-11-scalability-s.pdf|handout}}) ​                 | MB          |
 +| 12    | 20.12. ​    | Vybrané techniky a knihovny (Java 8, CI, JDK nástroje) ​ | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-12-selected-techniques-s.pdf|l12.pdf}} ({{:​courses:​b6b33ear:​lecture-12-selected-techniques-h.pdf|handout}}) ​  | ML           |
 +| 13    | 3.1.     | Vyhledávání a enterprise aplikace ​                                  | {{:​courses:​b6b33ear:​enterprise-search-ear.pdf|l13.pdf}} ​    | LS           |
 +| 14    | 10.1.     | Praktická nasazení Enterprise aplikací ​                             | {{:​courses:​b6b33ear:​lecture-14-panel-s.pdf|l14.pdf}} ​   |         ​| ​
 +
 +Rozvrh v iCal můžete najít na portálu [[https://​portal.fel.cvut.cz/​FelSight/​welcome.xhtml|FELSight]]
courses/b6b33ear/lectures.txt · Last modified: 2018/01/09 18:22 by ledvima1