Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4m36esw:start [2017/05/22 12:43]
sojkam1 [Přednášky / Lectures]
courses:b4m36esw:start [2018/02/17 10:26] (current)
sojkam1 [Přednášky / Lectures] Přidáno číslování
Line 14: Line 14:
 } }
 ===== Přednášky / Lectures ===== ===== Přednášky / Lectures =====
-^ Přednáška / Lecture ^ Materiály / Materials ^ +^   ^ Přednáška / Lecture ^ Materiály / Materials ^ 
-| Úvod: jak psát efektivní programy, moderní počítačové architektury,​ spotřeba energie | {{:​courses:​b4m36esw:​esw01_2017.pdf|slides}} | +| 1.| Úvod: jak psát efektivní programy, moderní počítačové architektury,​ spotřeba energie | {{:​courses:​b4m36esw:​esw01_2017.pdf|slides}} | 
-| Měření výkonnosti programu, metriky, statistiky, WCET, timestamping,​ profiling (perf, *trace, cachegrind) ​ | {{:​courses:​b4m36esw:​esw02_2017.pdf|slides}} {{:​courses:​b4m36esw:​esw02_2017_src.tar.gz|code}} | +| 2.| Měření výkonnosti programu, metriky, statistiky, WCET, timestamping,​ profiling (perf, *trace, cachegrind) ​ | {{:​courses:​b4m36esw:​esw02_2017.pdf|slides}} {{:​courses:​b4m36esw:​esw02_2017_src.tar.gz|code}} | 
-| Běh programu - virtuální stroj, byte-code, kompilátor jazyka Java, JIT kompilátor,​ vazba na strojový kód, analýza byte-code, zpětná dekompilace Java byte-code, optimalizace v kompilátorech,​ analýza výkonnosti programu\\ Virtual machine, byte-code, (de-)compilers,​ disassembler,​ profiling | {{:​courses:​b4m36esw:​esw03_2017.pdf|slides}} | +| 3.| Běh programu - virtuální stroj, byte-code, kompilátor jazyka Java, JIT kompilátor,​ vazba na strojový kód, analýza byte-code, zpětná dekompilace Java byte-code, optimalizace v kompilátorech,​ analýza výkonnosti programu\\ Virtual machine, byte-code, (de-)compilers,​ disassembler,​ profiling | {{:​courses:​b4m36esw:​esw03_2017.pdf|slides}} | 
-| Škálovatelná synchronizace - od mutexů k RCU (read-copy-update),​ transakční paměť, škálovalné API, SIM komutativita | {{:​courses:​b4m36esw:​esw04_2017.pdf|slides}} | +| 4.| Škálovatelná synchronizace - od mutexů k RCU (read-copy-update),​ transakční paměť, škálovalné API, SIM komutativita | {{:​courses:​b4m36esw:​esw04_2017.pdf|slides}} | 
-| Konkurence v JVM - více-vláknové přístupy k datům, monitoring zámků, atomické operace, lock-less/​block-free datové struktury, neblokující algoritmy (fronta, zásobník, množina, slovník)\\ Data races, synchronization,​ atomic operations, non-blocking algorithms | {{:​courses:​b4m36esw:​esw05_2017.pdf|slides}} | +| 5.| Konkurence v JVM - více-vláknové přístupy k datům, monitoring zámků, atomické operace, lock-less/​block-free datové struktury, neblokující algoritmy (fronta, zásobník, množina, slovník)\\ Data races, synchronization,​ atomic operations, non-blocking algorithms | {{:​courses:​b4m36esw:​esw05_2017.pdf|slides}} | 
-| Efektivní servery, C10K problém, využití neblokujících IO pro efektivní zpracování síťových požadavků,​ nativní vyrovnávací paměť v JVM\\ Non-blocking I/O, C10K, efficient networking | {{:​courses:​b4m36esw:​esw06_2017.pdf|slides}} | +| 6.| Efektivní servery, C10K problém, využití neblokujících IO pro efektivní zpracování síťových požadavků,​ nativní vyrovnávací paměť v JVM\\ Non-blocking I/O, C10K, efficient networking | {{:​courses:​b4m36esw:​esw06_2017.pdf|slides}} | 
-| Serializace datových struktur - JSON, XML, protobufs, AVRO, cap’n’proto,​ mmap/​sdílená paměť | {{:​courses:​b4m36esw:​esw07_2017.pdf|slides}} {{:​courses:​b4m36esw:​mit6_172f10_lec03.pdf|slides2}} | +| 7.| Serializace datových struktur - JSON, XML, protobufs, AVRO, cap’n’proto,​ mmap/​sdílená paměť | {{:​courses:​b4m36esw:​esw07_2017.pdf|slides}} {{:​courses:​b4m36esw:​mit6_172f10_lec03.pdf|slides2}} | 
-| Přístup k paměti - efektivní programování s použitím vyrovnávací paměti, dynamická alokace paměti (malloc, NUMA, …) | {{:​courses:​b4m36esw:​esw08_2017.pdf|slides}} {{:​courses:​b4m36esw:​esw08-animations.tar.gz|animations}}| +| 8.| Přístup k paměti - efektivní programování s použitím vyrovnávací paměti, dynamická alokace paměti (malloc, NUMA, …) | {{:​courses:​b4m36esw:​esw08_2017.pdf|slides}} {{:​courses:​b4m36esw:​esw08-animations.tar.gz|animations}}| 
-| Reprezentace objektu v JVM - statická a dynamická analýza paměti, reprezentace dat, datové struktury redukující zátěž správy paměti\\ JVM - Memory analysis, data structures, collections for performance | {{:​courses:​b4m36esw:​esw09_2017.pdf|slides}} | +| 9.| Reprezentace objektu v JVM - statická a dynamická analýza paměti, reprezentace dat, datové struktury redukující zátěž správy paměti\\ JVM - Memory analysis, data structures, collections for performance | {{:​courses:​b4m36esw:​esw09_2017.pdf|slides}} | 
-| JVM - alokace objektu, bloom filters, typy odkazů na instance, efektivní vyrovnávací paměť\\ JVM - Object allocation, bloom filters, references, effective caching | {{:​courses:​b4m36esw:​esw10_2017.pdf|slides}} | +|10.| JVM - alokace objektu, bloom filters, typy odkazů na instance, efektivní vyrovnávací paměť\\ JVM - Object allocation, bloom filters, references, effective caching | {{:​courses:​b4m36esw:​esw10_2017.pdf|slides}} | 
-| Správa paměti v JVM - organizace paměti, algoritmy správy paměti a jejich parametrizace\\ Memory Management in JVM – Memory Layout, Garbage Collectors | {{:​courses:​b4m36esw:​esw11_2017.pdf|slides}} | +|11.| Správa paměti v JVM - organizace paměti, algoritmy správy paměti a jejich parametrizace\\ Memory Management in JVM – Memory Layout, Garbage Collectors | {{:​courses:​b4m36esw:​esw11_2017.pdf|slides}} | 
-| Virtualizace (IOMMU, SR-IOV, PCI pass-through,​ virtio, …) | {{:​courses:​b4m36esw:​esw12_2017.pdf|slides}} {{:​courses:​b4m36esw:​vmm.tar.gz|code}}| +|12.| Virtualizace (IOMMU, SR-IOV, PCI pass-through,​ virtio, …) | {{:​courses:​b4m36esw:​esw12_2017.pdf|slides}} {{:​courses:​b4m36esw:​vmm.tar.gz|code}}| 
-| Běh programu - kompilátor jazyka C (modifikátor restrict, optimalizace),​ SIMD | {{:​courses:​b4m36esw:​esw13_2017.pdf|}}|+|13.| Běh programu - kompilátor jazyka C (modifikátor restrict, optimalizace),​ SIMD | {{:​courses:​b4m36esw:​esw13_2017.pdf|}}|
  
 ===== Doplňková literatura / Literature ===== ===== Doplňková literatura / Literature =====
courses/b4m36esw/start.txt · Last modified: 2018/02/17 10:26 by sojkam1