Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3m33aro:arovychodiska [2018/02/17 01:23]
hlavac [Proč?]
courses:b3m33aro:arovychodiska [2018/02/17 01:24] (current)
hlavac [Jak?]
Line 19: Line 19:
 ===== Jak? ===== ===== Jak? =====
  
-Ze skladby studentů předmětu a jeho zaměření lze vyvodit, že Inteligentní ​robotika má většině studentů, zhruba jejich třem čtvrtinám,​ poskytnout rámcový přehled o "​vyšším řízení v robotice",​ tedy jak se navrhují, řídí a provozují řídí člověkem vytvářené inteligentní autonomní stroje. Jelikož je tato znalost dnes považována za klíč k budoucím autonomně pracujícím a s člověkem kooperujícím strojům, je naděje, že poznání nabyté v předmětu pravděpodobně ve své práci ​využijí skoro všichni jeho studenti.+Ze skladby studentů předmětu a jeho zaměření lze vyvodit, že předmět Autonomní ​robotika má většině studentů, zhruba jejich třem čtvrtinám,​ poskytnout rámcový přehled o "​vyšším řízení v robotice",​ tedy jak se navrhují, řídí a provozují řídí člověkem vytvářené inteligentní autonomní stroje. Jelikož je tato znalost dnes považována za klíč k budoucím autonomně pracujícím a s člověkem kooperujícím strojům, je naděje, že poznání nabyté v předmětu pravděpodobně ve své budoucí profesionální činnosti ​využijí skoro všichni jeho studenti.
  
 Předmět je rozdělen do jednotlivých přednášek s různorodou mírou detailu. V několika přednáškách formuluji řešenou úlohu a na přehledové úrovni poskytnu výčet používaných řešení a odkáži na příslušné učebnice a někdy i na původní vědecké práce. V některých přednáškách spojuji jednotlivé komponenty do větších celků řešících praktické úlohy. V oblasti vyššího robotického řízení často neexistuje jen jedno nejlepší řešení. Předmět také nabídne celistvý pohled, který snad dovolí studentovi orientovat se i ve složitých aplikačních robotických a jiných kybernetických úlohách. Předmět je rozdělen do jednotlivých přednášek s různorodou mírou detailu. V několika přednáškách formuluji řešenou úlohu a na přehledové úrovni poskytnu výčet používaných řešení a odkáži na příslušné učebnice a někdy i na původní vědecké práce. V některých přednáškách spojuji jednotlivé komponenty do větších celků řešících praktické úlohy. V oblasti vyššího robotického řízení často neexistuje jen jedno nejlepší řešení. Předmět také nabídne celistvý pohled, který snad dovolí studentovi orientovat se i ve složitých aplikačních robotických a jiných kybernetických úlohách.
  
courses/b3m33aro/arovychodiska.txt · Last modified: 2018/02/17 01:24 by hlavac