Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a7b39wa1:classification:vzor_zadani [2015/01/16 21:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Vzorové zadání semestrální práce ======
 +
 +**Pozor:** Toto zadání je myšleno jako ukázka, rozhodně nechceme, aby všichni studenti dělali právě diskuzní fórum. Má sloužit k pochopení minimálních požadavků na práci a taky jako vzor pro vytvoření vlastního zadání. Toto zadání je minimální,​ pokud chcete získat víc bodů, musíte rozšířit funkcionalitu s ohledem na [[courses:​a7b39wa1:​classification:​semestralka]].
 +
 +
 +===== Zadání =====
 +
 +**Název:** Jednoduché diskusní fórum.
 +
 +**Cíl:** Umožnit komunitě uživatelů psát vkazy na web.
 +
 +**Uživatelské role:​** ​
 +  * Nepřihlášení uživatelé.
 +  * Přihlášení uživatelé:​
 +    * Běžní přihlášení uživatelé.
 +    * Správce fóra (admin)
 +
 +
 +**Popis:​** ​
 +
 +Funkce:
 +  * Vzkaz obsahuje titulek, jméno autora, datum přidání a text.
 +  * Vzkazy jsou rozděleny do kategorií.
 +  * Kategorie jsou pevně dané, upravovat je může jenom //správce fóra//.
 +  * Na hlavní stránce fóra je vypsaných posledních 10 vzkazů a seznam kategorií, každá kategorie obsahuje seznam příslušných vzkazů, seznamy jsou stránkovány.
 +
 +
 +Funkce podle rolí:
 +  * //​Nepřihlášení uživatelé//​ můžou číst všechny vzkazy, registrovat se, případně se přihlásit.
 +  * //Běžní přihlášení uživatelé//​ můžou psát vzkazy a můžou mazat a upravovat svoje vlastní vzkazy.
 +  * //Správce fóra// může psát vzkazy, blokovat nebo povolovat //běžné přihlášené uživatele//,​ vytvářet, editovat a mazat kategorie, mazat a editovat všechny příspěvky.
  
courses/a7b39wa1/classification/vzor_zadani.txt · Last modified: 2015/01/16 21:04 (external edit)