Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a7b39wa1:classification:test_na_cviceni [2015/01/16 21:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Test na cvičení ======
 +  * Forma testu: papírový test, bez literatury.
 +  * Obsah testu: klientská část webové aplikace
 +  * Délka testu: 15 min.
 +  * Rozsah otázek: látka probraná na přednáškách a látka v dodávaná pro domácí samostudium.
 +
 +
 +
  
courses/a7b39wa1/classification/test_na_cviceni.txt · Last modified: 2015/01/16 21:04 (external edit)