Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a7b39wa1:classification:start [2015/10/05 12:52]
vlachzd1 [Zápočet]
courses:a7b39wa1:classification:start [2015/10/05 17:00] (current)
xklima [Celkové hodnocení]
Line 4: Line 4:
 ===== Celkové hodnocení ===== ===== Celkové hodnocení =====
  
-Hodnocení se řídí [[http://​www.cvut.cz/​pracoviste/pravni-odbor/dokumenty/​studijni-predpisy/​studijnirad.pdf|Studijním a zkušebním řádem ČVUT]].+Hodnocení se řídí [[https://​www.cvut.cz/​documents/10552/c5360257-c20a-436c-bc69-eece955e4f69|Studijním a zkušebním řádem ČVUT]].
  
 ^ Známka ^ Bodové \\ rozmezí ^ Slovní \\ hodnocení ^ ^ Známka ^ Bodové \\ rozmezí ^ Slovní \\ hodnocení ^
courses/a7b39wa1/classification/start.txt · Last modified: 2015/10/05 17:00 by xklima