Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a7b39wa1:classification:semestralka [2017/10/22 14:22]
zaraondr
courses:a7b39wa1:classification:semestralka [2017/11/29 09:13] (current)
zaraondr
Line 59: Line 59:
 ==== Forma odevzdání ==== ==== Forma odevzdání ====
  
-Vyplněním formuláře ​na https://​goo.gl/​forms/​PcqbVKzUjxxOWlHu2 ​, práce by měla být ideálně umístěna na školním serveru wa.toad.cz.+Vyplněním formuláře ​(jeho URL cvičící pošle e-mailem), práce by měla být ideálně umístěna na školním serveru wa.toad.cz.
  
 V případě potíží se školní infrastrukturou se obracejte na svého cvičícího nebo přednášejícího. V případě potíží se školní infrastrukturou se obracejte na svého cvičícího nebo přednášejícího.
courses/a7b39wa1/classification/semestralka.txt · Last modified: 2017/11/29 09:13 by zaraondr