Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a7b39wa1:classification:dobrovolna_aktivita [2015/10/05 17:13]
xklima [Příklady aktivit]
courses:a7b39wa1:classification:dobrovolna_aktivita [2017/10/02 10:02] (current)
zaraondr
Line 1: Line 1:
 ====== Dobrovolná aktivita ====== ====== Dobrovolná aktivita ======
  
-  * Bodově ohodnocená dobrovolná práce +  * Kvíz na posledním cvičení. Studenti budou mít možnost získat bonusové body formou soutěže na konci semestru.
-  * Důraz ​na kvalitu, ne na kvantitu - zvolte si zadání jenom když ho budete vědět dobře zpracovat +
-  * Jeden student může z této práce získat max20 bodů+
  
-===== Příklady aktivit ===== 
-  * Referát na zvolené a schválené (cvičícím nebo přednášejícím) téma prezentovaný v rámci poslední přednášky. Doporučená délka 15-20 min. 
-  * Odborný článek na zvolené a schválené téma na české wikipedii 
-  * Sada demonstračních úloh vhodných pro ukázku zvolené technologie probírané v rámci nějaké přednášky předmětu - po konzultaci s přednášejícím. 
  
  
- 
-===== Příprava přednášky 13 ===== 
- 
-<note tip>Je možné vystoupit na přednášce,​ typicky č. 13, s vlastním tématem nebo s tématem nabídnutým vyučujícím.</​note>​ 
-Zájemci, posílejte svá témata na xklima@fel.cvut.cz. 
- 
- 
- 
- 
-===== Článek na českou Wikipedii ===== 
-<note tip>​dodávejte svá témata</​note>​ 
- 
-=== Pravidla tvorby článků === 
-  * [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Wikipedie:​V%C3%A1%C5%A1_prvn%C3%AD_%C4%8Dl%C3%A1nek|Doporuční Wikipedie]] 
-  * Důsledné citování zdrojů a dodržování [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Wikipedie:​Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo|autorských práv]]. 
-  * Pro vytvoření článku musíte použít několik různých zdrojů, ale nesmíte od slova do slova kopírovat bloky cizího textu, musíte je napsat svým způsobem. 
-  * Základ pro článek může být i překlad článku z anglické wikipedie, ale obsah musí být doplněn materiálem z dalšího zdroje a uveden do českého prostředí (odkazy na české zdroje, podkapitola o použití dané technologie v ČR...)  ​ 
- 
- 
- 
-=== Co můžete takto získat? === 
-  * Body pro zápočet. 
-  * Naučíte se pracovat se zdroji, vytvářet vlastní text na základě nastudovaného,​ citovat zdroje... to všechno využijete později v bakalářské práci. 
-  * Přispějete do komunity vytvářející největší encyklopedii v dějinách. 
-  
- 
- 
-===== Ukázkové příklady =====  
-<note tip>​dodávejte svá témata</​note>​ 
  
courses/a7b39wa1/classification/dobrovolna_aktivita.txt · Last modified: 2017/10/02 10:02 by zaraondr