Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a7b36pjc:start [2016/10/06 10:53]
horenmar
courses:a7b36pjc:start [2016/10/06 11:31] (current)
horenmar
Line 16: Line 16:
 Během semestru bude zadáno 10 domácích úkolů a buďto semestrální práce (A7B36PJC), nebo větší úkol (B6B36PJC). Společné úkoly budou vyvěšeny na stránkách předmětu a budou se odevzdávat do odevzdávacího systému (Upload Systém), kde budou automaticky hodnoceny. Semestrální práce, resp. poslední úkol budou hodnoceny cvičícími. Během semestru bude zadáno 10 domácích úkolů a buďto semestrální práce (A7B36PJC), nebo větší úkol (B6B36PJC). Společné úkoly budou vyvěšeny na stránkách předmětu a budou se odevzdávat do odevzdávacího systému (Upload Systém), kde budou automaticky hodnoceny. Semestrální práce, resp. poslední úkol budou hodnoceny cvičícími.
  
-Pro získání zápočtu je nutné úspěšně odevzdat všechny domácí úkoly (získat alespoň polovinu bodů před penalizací za pozdní odevzdání). Úlohu je třeba odevzdat do jednoho týdne ​od jejího zadání, za každý započatý týden zpoždění bude odevzdání penalizováno polovinou možného bodového zisku.+Pro získání zápočtu je nutné úspěšně odevzdat všechny domácí úkoly (získat alespoň polovinu bodů před penalizací za pozdní odevzdání). Úlohu je třeba odevzdat do druhého pondělí ​od jejího zadání, (to znamená že na ni vždy budete mít alespoň 10 dní), za každý započatý týden zpoždění bude odevzdání penalizováno polovinou možného bodového zisku.
  
 Upozornění:​ práce na domácích úkolech je samostatná. Studenti, kterým odhalíme duplicitní řešení, automaticky ztrácí nárok na zápočet a hrozí jim disciplinární řízení. Samozřejmě je normální (a žádoucí) o domácích úlohách diskutovat s kolegy, nicméně kód si musí každý napsat sám. Upozornění:​ práce na domácích úkolech je samostatná. Studenti, kterým odhalíme duplicitní řešení, automaticky ztrácí nárok na zápočet a hrozí jim disciplinární řízení. Samozřejmě je normální (a žádoucí) o domácích úlohách diskutovat s kolegy, nicméně kód si musí každý napsat sám.
courses/a7b36pjc/start.txt · Last modified: 2016/10/06 11:31 by horenmar