Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a7b33dif:start [2018/02/07 13:54]
sejkorom [Aktuality]
courses:a7b33dif:start [2018/02/07 14:04] (current)
sejkorom [Aktuality]
Line 28: Line 28:
  
 Kurz je určen zejména pro začínající fotografy, které seznámíme s **technikou** fotografování i následným **zpracováním** snímků včetně populárních postupů jako je HDR. Kurz je určen zejména pro začínající fotografy, které seznámíme s **technikou** fotografování i následným **zpracováním** snímků včetně populárních postupů jako je HDR.
 +
 +**Vyzkoušejte si práci v dejvické fotokomoře s černobílým filmem**, lze pracovat analogově i digitálně.
  
 {{:​courses:​a7b33dif:​kniha_fotografie.jpg?​400|}} {{:​courses:​a7b33dif:​kniha_fotografie.jpg?​400|}}
  
-Máme vlastní ​novou učebnici, která je postavena na devítiletých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT.+**Máme vlastní učebnici**, která je postavena na devítiletých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT.
  
-Kniha FOTOGRAFIE byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.+**Kniha FOTOGRAFIE** byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.
  
-Pokročilejší fotografové se mohou realizovat v soutěžním fotografickém **projektu** na dané téma s možností konzultace s profesionálním fotografem ​R.Sejkotem.+Pokročilejší fotografové se mohou realizovat v soutěžním fotografickém **projektu** na dané téma s možností konzultace s profesionálním fotografem ​Romanem ​Sejkotem.
  
-Pro všechny, kdo dosud neměli tu příležitost,​ bude též jistě zajímavá aktivní práce se světlem ve fotografickém ateliéru i mimo něj.+Pro všechny, kdo dosud neměli tu příležitost,​ bude též jistě zajímavá aktivní práce se světlem ve fotografickém ateliéru i mimo něj. **Studio lze zapůjčit pro vaši vlastní tvorbu.**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2018/02/07 14:04 by sejkorom