Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a7b33dif:projektaesej [2017/03/06 14:06]
sochmjan [Zadání semestrálního projektu]
courses:a7b33dif:projektaesej [2017/03/06 14:06] (current)
sochmjan [Zadání semestrálního projektu]
Line 7: Line 7:
   * Fotografie musí být vaše a **vzniknout nově** na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení,​ typicky digitální fotoaparát,​ ale také analogový fotoaparát a výsledek můžete naskenovat.   * Fotografie musí být vaše a **vzniknout nově** na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení,​ typicky digitální fotoaparát,​ ale také analogový fotoaparát a výsledek můžete naskenovat.
  
-Můžete volit mezi dvěmi tématy: CHAOS a CESTA. Volbu kdykoliv konzultujte se svým cvičícím nebo přednášejícím.+Můžete volit mezi dvěmi tématy: ​**CHAOS** **CESTA**. Volbu kdykoliv konzultujte se svým cvičícím nebo přednášejícím.
  
 ==== Koncept ==== ==== Koncept ====
courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2017/03/06 14:06 by sochmjan