Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:a7b33dif:projektaesej [2017/03/06 14:05]
sochmjan
courses:a7b33dif:projektaesej [2017/03/06 14:06]
sochmjan [Zadání semestrálního projektu]
Line 6: Line 6:
   * V rámci semestrálního fotografického projektu zhotovte **cyklus deseti fotografií** na jedno ze zadaných témat. Fotografie mají mít jednotnou koncepci, technické provedení i myšlenku, která podporuje téma projektu. ​   * V rámci semestrálního fotografického projektu zhotovte **cyklus deseti fotografií** na jedno ze zadaných témat. Fotografie mají mít jednotnou koncepci, technické provedení i myšlenku, která podporuje téma projektu. ​
   * Fotografie musí být vaše a **vzniknout nově** na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení,​ typicky digitální fotoaparát,​ ale také analogový fotoaparát a výsledek můžete naskenovat.   * Fotografie musí být vaše a **vzniknout nově** na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení,​ typicky digitální fotoaparát,​ ale také analogový fotoaparát a výsledek můžete naskenovat.
-  * Témata projektu budou oznámena v prvních týdnech semestru. 
  
 Můžete volit mezi dvěmi tématy: CHAOS a CESTA. Volbu kdykoliv konzultujte se svým cvičícím nebo přednášejícím. Můžete volit mezi dvěmi tématy: CHAOS a CESTA. Volbu kdykoliv konzultujte se svým cvičícím nebo přednášejícím.
courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2017/03/06 14:06 by sochmjan