Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a7b33dif:prehleda7b33dif [2014/11/19 17:45]
tylecrad
courses:a7b33dif:prehleda7b33dif [2015/01/20 16:30] (current)
tylecrad
Line 1: Line 1:
 ===== Cíle předmětu a metody jeho vyučování ===== ===== Cíle předmětu a metody jeho vyučování =====
  
-Předmět spojuje technický a umělecký pohled na (digitální) fotografii. Bakalářský ​povinně ​volitelný předmět A7B33DIF vznikl především pro studenty oboru Web a multimédia studijního programu Softwarové technologie a management (STM). Učí se v letním semestru třetího ročníku studijního programu STM. Studenti ostatních oborů STM, jiných studijních programů a další studenti ČVUT si předmět mohou vybrat jako volitelný. Předmět A7B33DIF je koncipován tak, aby posluchač získal fotografické dovednosti, poznal zásady pro výtvarné, dokumentární,​ a vědeckotechnické aplikace. Také získá přehled o zpracování obrazu počítačem jako technického základu digitální fotografie.+Předmět spojuje ​**technický a umělecký pohled na (digitální) fotografii**. Bakalářský volitelný předmět A7B33DIF vznikl především pro studenty oboru Web a multimédia studijního programu Softwarové technologie a management (STM). Učí se v letním semestru třetího ročníku studijního programu STM. Studenti ostatních oborů STM, jiných studijních programů a další studenti ČVUT si předmět mohou také vybrat jako volitelný. Předmět A7B33DIF je koncipován tak, aby posluchač získal fotografické dovednosti, poznal zásady pro výtvarné, dokumentární,​ a vědeckotechnické aplikace. Také získá přehled o zpracování obrazu počítačem jako technického základu digitální fotografie.
  
-V přednáškách se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášet dva přednášející,​ aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. [[http://​www.sejkot.com/​|Mgr. Roman Sejkot]] přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání,​ protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​~hlavac/​|Prof. Václav Hlaváč]] vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu.+**přednáškách** se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášet dva přednášející,​ aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. [[http://​www.sejkot.com/​|Mgr. Roman Sejkot]] přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání,​ protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​~hlavac/​|Prof. Václav Hlaváč]] vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu.
  
-V praktických cvičeních se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením a do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném fotografickém ateliéru v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.  ​+**praktických cvičeních** se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením a do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném ​**fotografickém ateliéru** v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.  ​
  
-Od 9. týdne do konce semestru se cvičí počítačové zpracování v počítačové učebně ​**KN:E-220**, kde studenti budou experimentovat především v programu Adobe Photoshop (verze CS4 extended). Budou ověřovat algoritmy zpracování obrazu. Na přednášce budou některé ukázky v MATLABu. Ten bude v učebnách nainstalován,​ a tak studenti budou moci v případě hlubšího zájmu v MATLABu experimentovat. Ve cvičení ale nebudeme mít čas a prostor k tomu, abychom je MATLAB učili. Cvičení jsou jen po deseti studentech a povede je jeden asistent. Z každého cvičení odevzdávají studenti v průběhu semestru drobný domácí úkol.+Od 9. týdne do konce semestru se cvičí počítačové zpracování v **počítačové učebně KN:E-220**, kde studenti budou experimentovat především v programu Adobe Photoshop (verze CS4 extended). Budou ověřovat algoritmy zpracování obrazu. Na přednášce budou některé ukázky v MATLABu. Ten bude v učebnách nainstalován,​ a tak studenti budou moci v případě hlubšího zájmu v MATLABu experimentovat. Ve cvičení ale nebudeme mít čas a prostor k tomu, abychom je MATLAB učili. Cvičení jsou jen po deseti studentech a povede je jeden asistent. Z každého cvičení odevzdávají studenti v průběhu semestru drobný domácí úkol.
  
-Kromě toho studenti boudou samostatně řešit semestrální fotografický projekt. Nejlepší práce budou koncem semestru soutěžit a budou ukázány na výstavě ve skleněné dvoraně areálu ČVUT na Karlově náměstí.+Kromě toho studenti boudou samostatně řešit ​**semestrální fotografický projekt**. Nejlepší práce budou koncem semestru soutěžit a budou ukázány na **výstavě** ve skleněné dvoraně areálu ČVUT na Karlově náměstí.
  
-Pro fotografování studentům doporučujeme digitální zrcadlovku. Fotoaparát si studenti buď budou moci přinést vlastní (preferováno,​ o vhodnosti svého fotoaparátu pro cvičení se studenti dohodnou se cvičícím) nebo si budou moci na dobu cvičení zapůjčit jednu z deseti zrcadlovek Nikon.+Pro fotografování studentům doporučujeme digitální zrcadlovku. Fotoaparát si studenti buď budou moci přinést vlastní (preferováno,​ o vhodnosti svého fotoaparátu pro cvičení se studenti dohodnou se cvičícím) nebo si budou moci na dobu cvičení ​**zapůjčit jednu z deseti zrcadlovek Nikon**.
  
 Prosím studenty, aby svým učitelům přinášeli podněty k vylepšení,​ a to buď osobně nebo emailem přednášejícím nebo cvičícím. Prosím studenty, aby svým učitelům přinášeli podněty k vylepšení,​ a to buď osobně nebo emailem přednášejícím nebo cvičícím.
courses/a7b33dif/prehleda7b33dif.txt · Last modified: 2015/01/20 16:30 by tylecrad