Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:a7b33dif:prehleda7b33dif [2014/02/20 10:17]
tylecrad
courses:a7b33dif:prehleda7b33dif [2014/11/19 17:45]
tylecrad
Line 5: Line 5:
 V přednáškách se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášet dva přednášející,​ aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. [[http://​www.sejkot.com/​|Mgr. Roman Sejkot]] přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání,​ protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​~hlavac/​|Prof. Václav Hlaváč]] vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu. V přednáškách se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášet dva přednášející,​ aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. [[http://​www.sejkot.com/​|Mgr. Roman Sejkot]] přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání,​ protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. [[http://​cmp.felk.cvut.cz/​~hlavac/​|Prof. Václav Hlaváč]] vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu.
  
-V praktických cvičeních se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením ​v počítačové učebně KN:E-230. Od 2. do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném fotografickém ateliéru v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.  ​+V praktických cvičeních se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením ​do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném fotografickém ateliéru v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.  ​
  
 Od 9. týdne do konce semestru se cvičí počítačové zpracování v počítačové učebně **KN:​E-220**,​ kde studenti budou experimentovat především v programu Adobe Photoshop (verze CS4 extended). Budou ověřovat algoritmy zpracování obrazu. Na přednášce budou některé ukázky v MATLABu. Ten bude v učebnách nainstalován,​ a tak studenti budou moci v případě hlubšího zájmu v MATLABu experimentovat. Ve cvičení ale nebudeme mít čas a prostor k tomu, abychom je MATLAB učili. Cvičení jsou jen po deseti studentech a povede je jeden asistent. Z každého cvičení odevzdávají studenti v průběhu semestru drobný domácí úkol. Od 9. týdne do konce semestru se cvičí počítačové zpracování v počítačové učebně **KN:​E-220**,​ kde studenti budou experimentovat především v programu Adobe Photoshop (verze CS4 extended). Budou ověřovat algoritmy zpracování obrazu. Na přednášce budou některé ukázky v MATLABu. Ten bude v učebnách nainstalován,​ a tak studenti budou moci v případě hlubšího zájmu v MATLABu experimentovat. Ve cvičení ale nebudeme mít čas a prostor k tomu, abychom je MATLAB učili. Cvičení jsou jen po deseti studentech a povede je jeden asistent. Z každého cvičení odevzdávají studenti v průběhu semestru drobný domácí úkol.
courses/a7b33dif/prehleda7b33dif.txt · Last modified: 2015/01/20 16:30 by tylecrad