Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a7b33dif:pravidlazapocetzkouska [2015/04/17 14:36]
tylecrad [Zápočet]
courses:a7b33dif:pravidlazapocetzkouska [2015/05/20 12:35]
tylecrad [Zkouškové otázky]
Line 19: Line 19:
 | 100–90 bodů |  89–80 bodů | 79–70 bodů | 69–60 bodů | 59–50 | < 50 bodů | | 100–90 bodů |  89–80 bodů | 79–70 bodů | 69–60 bodů | 59–50 | < 50 bodů |
 ===== Zkouškové otázky ===== ===== Zkouškové otázky =====
-Zkouškové otázky se vybírají typicky náhodně z předem daného ​[[http://​cmp.felk.cvut.cz/​cmp/​courses/​A7B33DIF/​2013-2014Leto/​A7B33DIF-CollQue.pdf|seznamu +Zkouškové otázky se vybírají typicky náhodně z předem daného ​ 
-]]. +{{:courses:​a7b33dif:​a7b33dif-collque.pdf|seznamu}}.
 ===== Hodnocení projektu ===== ===== Hodnocení projektu =====
 Projekt se hodnotí se třech kategoriích: ​ Projekt se hodnotí se třech kategoriích: ​
Line 30: Line 29:
 Jakékoliv dílo má svou formu, obsah a původnost. Jakékoliv dílo má svou formu, obsah a původnost.
  
-Technika je skryta pod formou, respektive se to někdy zaměňuje. ​Obdah je důležitější,​ než forma. Pokud je tomu naopak, říkáme, že dílo je formální, bezobsažné,​ dekorativní... Snaha o jedinečnost je důležitý motiv v tvorbě, ale nesmí jít o originalitu za každou cenu. Občas se stane, že dílo je sice z našeho pohledu nové, originální,​ ale obsahově i formálně kulhá.+Technika je skryta pod formou, respektive se to někdy zaměňuje. ​Obsah je důležitější,​ než forma. Pokud je tomu naopak, říkáme, že dílo je formální, bezobsažné,​ dekorativní... Snaha o jedinečnost je důležitý motiv v tvorbě, ale nesmí jít o originalitu za každou cenu. Občas se stane, že dílo je sice z našeho pohledu nové, originální,​ ale obsahově i formálně kulhá.
  
 Ideální situace nastává v případě, kdy jakékoliv lidské dílo, nejen náš fotografický studentský projekt, má originální myšlenku, je obsahově hodnotný a technicky (výtvarně,​ má vhodnou formu) dobře zpracovaný. Ideální situace nastává v případě, kdy jakékoliv lidské dílo, nejen náš fotografický studentský projekt, má originální myšlenku, je obsahově hodnotný a technicky (výtvarně,​ má vhodnou formu) dobře zpracovaný.
courses/a7b33dif/pravidlazapocetzkouska.txt · Last modified: 2015/05/20 12:35 by tylecrad