Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a7b33dif:cviceni:start [2018/02/17 10:02]
neugepet [Cvičící]
courses:a7b33dif:cviceni:start [2018/02/18 11:04] (current)
neugepet [Cvičící]
Line 123: Line 123:
 **Email:** [[neugepet@fel.cvut.cz]]\\ **Email:** [[neugepet@fel.cvut.cz]]\\
 **Web:** [[http://​cargocollective.com/​neuPhoto]]\\ **Web:** [[http://​cargocollective.com/​neuPhoto]]\\
-**Co rád fotografuji?​** Fotografie mě uchvátila díky mému dědovi, který byl vášnivým fotoamatérem. V roce 1999 jsem vstoupil do fotoklubu 1. ČKFA Nekázanka. Jedná se o první český fotoklub u nás, který zrovna slavil 110. výročí od svého založení. Ovlivnila mě tam spousta lidí, ale pokud bych měl vzpomenout na jedno jméno, bude jím bezpochyby Miroslav Jodas. Kromě společného fotografování nebo práce ve fotokomoře mi půjčoval knihy od světových autorů - např Williama Kleina, Roberta Franka, René Burriho, Richarda Avedona… Tím mi postupně otevíral svět zvaný fotografie. Vystudoval jsem výtvarnou fotografii na Lidové konzervatoři v Ostravě pod vedením MgA. Dity Pepe a MgA. Jaroslava Kociána. Dále jsem pokračoval v bakalářském studiu.na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kde jsem poznal mnoho dalších osobností např. Jindřicha Štreita, Pavla Máru, Tomáše Pospěcha, Štěpánku Stein… Na ČVUT FEL pracuji mj. jako reportážní a produktový fotograf. Ve své volné tvorbě se věnuji dokumentární a inscenované fotografii. \\ \\+**Co rád fotografuji?​** Fotografie mě uchvátila díky mému dědovi, který byl vášnivým fotoamatérem. V roce 1999 jsem vstoupil do fotoklubu 1. ČKFA Nekázanka. Jedná se o první český fotoklub u nás, který zrovna slavil 110. výročí od svého založení. Ovlivnila mě tam spousta lidí, ale pokud bych měl vzpomenout na jedno jméno, bude jím bezpochyby Miroslav Jodas. Kromě společného fotografování nebo práce ve fotokomoře mi půjčoval knihy od světových autorů - např Williama Kleina, Roberta Franka, René Burriho, Richarda Avedona… Tím mi postupně otevíral svět zvaný fotografie. Vystudoval jsem výtvarnou fotografii na Lidové konzervatoři v Ostravě pod vedením MgA. Dity Pepe a MgA. Jaroslava Kociána. Dále jsem pokračoval v bakalářském studiu na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kde jsem poznal mnoho dalších osobností např. Jindřicha Štreita, Pavla Máru, Tomáše Pospěcha, Štěpánku Stein… Na ČVUT FEL pracuji mj. jako reportážní a produktový fotograf. Ve své volné tvorbě se věnuji dokumentární a inscenované fotografii. \\ \\
  
 /* /*
courses/a7b33dif/cviceni/start.txt · Last modified: 2018/02/18 11:04 by neugepet