Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a6m33pfr:start [2013/01/07 11:47]
jezekfi1
courses:a6m33pfr:start [2013/10/04 13:02] (current)
Line 14: Line 14:
   * [[simulator_diluce|Simulátor diluční metody měření srdečního výdeje]]   * [[simulator_diluce|Simulátor diluční metody měření srdečního výdeje]]
   * [[simulator_cirkulace|Simulátor jednoduché cirkulace a regulace žilního návratu]]   * [[simulator_cirkulace|Simulátor jednoduché cirkulace a regulace žilního návratu]]
-  * {{:​courses:​a6m33pfr:​models.zip|Zdrojové modely v jazyce Modelica}}. K otevření je potřeba například ​Dassault ​Dymola, nebo open-source nástroj [[http://​openmodelica.org|OpenModelica]] +  * {{:​courses:​a6m33pfr:​models.zip|Zdrojové modely v jazyce Modelica}}. K otevření je potřeba například ​[[http://​www.3ds.com/​products/​catia/​portfolio/​dymola/​overview/​|Dymola]] od Dassault Systemes, nebo open-source nástroj [[http://​openmodelica.org|OpenModelica]]
courses/a6m33pfr/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)