Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a6m33pfr:simulator_regulace_glukozy [2013/01/06 12:04]
jezekfi1
courses:a6m33pfr:simulator_regulace_glukozy [2013/10/04 13:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +Poruchy regulace glukózy patří mezi nejčastější metabolická onemocnění. Stav glukózy je ovlivňován inzulínem, jeho produkce zase sleduje stav glukózy. Zde si můžeme vyzkoušet diabetes I i II typu, nebo glukózový či inzulínový šok.
 +
 <​html>​ <​html>​
 <object data="​data:​application/​x-silverlight-2,"​ type="​application/​x-silverlight-2"​ width="​100%"​ height="​800">​ <object data="​data:​application/​x-silverlight-2,"​ type="​application/​x-silverlight-2"​ width="​100%"​ height="​800">​
courses/a6m33pfr/simulator_regulace_glukozy.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)