Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a6m33pfr:simulator_farmakokinetiky [2013/01/07 11:34]
jezekfi1
courses:a6m33pfr:simulator_farmakokinetiky [2013/10/04 13:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +Aby léčivo v těle vůbec mohlo působit, je potřeba, aby dosáhlo určité terapeutické úrovně. Zároveň je důležité nepřekročit kritickou úroveň, kdy jsou nežádoucí účinky neúměrné. Farmakokinetika zkoumá osud léčiva v organismu, o samotné působení se zajímá až farmakodynamika,​ která není náplní tohoto simulátoru. ​
 +
 +Každý lék má jiné parametry jako clearance, rychlost vstřebávání a podobně. Zde máme jednoduchý jednokompartmentový model, můžeme se ale podívat, jak celkovou kinetiku ovlivní další tkáňové kompartmenty s jinými parametry.
 +
 <​html>​ <​html>​
 <object data="​data:​application/​x-silverlight-2,"​ type="​application/​x-silverlight-2"​ width="​100%"​ height="​800">​ <object data="​data:​application/​x-silverlight-2,"​ type="​application/​x-silverlight-2"​ width="​100%"​ height="​800">​
courses/a6m33pfr/simulator_farmakokinetiky.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)