Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a6m33pfr:simulator_diluce [2013/01/21 15:37]
jezekfi1
courses:a6m33pfr:simulator_diluce [2013/10/04 13:02] (current)
Line 1: Line 1:
 Diluční metoda měření srdečního výdeje patří k hůře vysvětlitelným procedurám. Podívejte se, jak Diluční metoda měření srdečního výdeje patří k hůře vysvětlitelným procedurám. Podívejte se, jak
 Dnes se již vyšetření v této podobě prakticky nepoužívá,​ místo barviva se vstříkne chlazený fyziologický roztok a pak sledujeme teplotu. Jde ale o stejný princip s tím, že u termodiluce nemusíme uvažovat recirkulaci,​ protože se marker rychleji vstřebává. Dnes se již vyšetření v této podobě prakticky nepoužívá,​ místo barviva se vstříkne chlazený fyziologický roztok a pak sledujeme teplotu. Jde ale o stejný princip s tím, že u termodiluce nemusíme uvažovat recirkulaci,​ protože se marker rychleji vstřebává.
 +
 Podívejte se, jaký má na difuzi barviva vliv tok troubkou! Můžete se dívat na rozložení barviva v trubce v daný čas (vertikální slider), anebo na průběh koncentrace barviva v libovolném bodě. Podívejte se, jaký má na difuzi barviva vliv tok troubkou! Můžete se dívat na rozložení barviva v trubce v daný čas (vertikální slider), anebo na průběh koncentrace barviva v libovolném bodě.
 +
 Schodovitost křivky je záměrná - demonstrujeme diskretizaci parciálních rovnic. Jak bychom jí udělali hladší? Schodovitost křivky je záměrná - demonstrujeme diskretizaci parciálních rovnic. Jak bychom jí udělali hladší?
  
courses/a6m33pfr/simulator_diluce.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)