Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
courses:a6m33pfr:simulator_cirkulace [2013/01/07 11:38]
jezekfi1 created
courses:a6m33pfr:simulator_cirkulace [2013/10/04 13:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +Jednoduchý simulátor cirkulace ukazuje základní vlastnosti cirkulační soustavy a vazby mezi nimi. Zkuste si měnit výdej naší umělé pumpy a pozorujte, co se děje s krevním tlakem v různých částech těla! Víte, proč v regulaci oběhu má zásadní význam pružnost vén? A co se stane při ztrátě, resp. infuzi krve?
 <​html>​ <​html>​
 <object data="​data:​application/​x-silverlight-2,"​ type="​application/​x-silverlight-2"​ width="​100%"​ height="​800">​ <object data="​data:​application/​x-silverlight-2,"​ type="​application/​x-silverlight-2"​ width="​100%"​ height="​800">​
courses/a6m33pfr/simulator_cirkulace.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)