Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b33ds:cviceni-9 [2017/02/15 17:10]
komenant Soubor zalohovan a opraveny media linky
courses:a4b33ds:cviceni-9 [2017/02/17 14:48]
komenant File moved, media files copied and media links repaired
Line 8: Line 8:
  
 ==== JDBC ==== ==== JDBC ====
- ​{{courses:​a4b33ds:​internal:​backups:​20170215:​ds-jdbc.zip|Ukázková konzolová implementace JDBC s DTO}}+ ​{{courses:​a4b33ds:​ds-jdbc.zip|Ukázková konzolová implementace JDBC s DTO}}
  
 == Objekt zajišťující připojení k databázi == == Objekt zajišťující připojení k databázi ==
Line 335: Line 335:
 Cílem pokračování tutoriálu o JPA je ukázat možnosti dotazování (JPQL). Dotazování budeme opět zkoušet v databázi FoodMart, na které jsme již zkoušeli SQL příkazy. Syntax jazyka JPQL spolu s příklady dotazů v JPQL lze najít například v [[http://​download.oracle.com/​javaee/​6/​tutorial/​doc/​bnbtl.html|JPQL tutorial]]. Cílem pokračování tutoriálu o JPA je ukázat možnosti dotazování (JPQL). Dotazování budeme opět zkoušet v databázi FoodMart, na které jsme již zkoušeli SQL příkazy. Syntax jazyka JPQL spolu s příklady dotazů v JPQL lze najít například v [[http://​download.oracle.com/​javaee/​6/​tutorial/​doc/​bnbtl.html|JPQL tutorial]].
  
-Stáhněte si Netbeans projekt {{courses:​a4b33ds:​internal:​backups:​20170215:​cviceni10.zip|cviceni10.zip}},​ ve kterém je připraveno připojení k databázi a dvě entity Store a Employee. Do projektu doplňte knihovnu pro PostgreSQL, která je součástí zip souboru. Ve třídě Main je pak ukázka několika dotazů:+Stáhněte si Netbeans projekt {{courses:​a4b33ds:​cviceni10.zip|cviceni10.zip}},​ ve kterém je připraveno připojení k databázi a dvě entity Store a Employee. Do projektu doplňte knihovnu pro PostgreSQL, která je součástí zip souboru. Ve třídě Main je pak ukázka několika dotazů:
  
 <code java> <code java>
courses/a4b33ds/cviceni-9.txt · Last modified: 2017/02/17 14:48 by komenant