Multi-agentní­ systémy (A4M36MAS)

Kurz v aktuálním semestru vyučován v anglické verzi, viz BE4M36MAS.