Table of Contents

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

A4B33ALG -- Algoritmizace

Cíl předmětu

Cílem je schopnost samostatné implementace různých variant základních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

Nutné prerekvizity - programování

Kurs předpokládá schopnost programování v alespoň jednom z jazyků C/C++/Java. Součástí cvičení jsou programovací úlohy na řešení problematiky ALG. Adept musí ovládat základní datové struktury jako pole, seznam, soubor a musí být schopen manipulovat s daty v těchto strukturách.

Učitelé

Přednáší
a cvičí
Cvičí
mgb96x120.jpg chamrtom.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Tomáš Chamra