Table of Contents

A0B36PR2 - Programování 2

V akademickém roce 2016/2017 je předmět dobíhajících studijních programů rozvrhován s předmětem Programování v JAVA (PJV)]. Část věnována programovacímu jazyku C je pokryta v učebnici K.N. King: C Programming A Modern Approach, Second Edition. W. W. Norton & Company, Inc., 2008, případně též Pavel Herout, Učebnice Jazyka C - 1. díl, Kopp, 2016. Dále je možné navštěvovat přednášky předmětu Programování v C (PRG), na kterých je v prvních týdnech semestru rozvrhován úvod do základních konstruktů jazyka.

Učitelé

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po dohodě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
Ing. Martin Bloch, CSc. Po domluvě emailem bloch@fel.cvut.cz KN:E-431 Cvičící

Harmonogram úkolů

Harmonogram přednášek

Neplatí pro rok 2017