Table of Contents

Literatura

  1. Podklady ze cvičení,
  2. libovolný „Matlab primer“ pokrývající sylabus předmětu.

Literatura (doporučená):

[1] Attaway, S.: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 2013,

[2] Hahn, B., Valentine, D.: Essential Matlab for Engineers and Scientists, 5th ed., Academic Press, 2013,

příp. další zdroje (materiály AV ČR – bude uvedeno na cvičení, ad.), komunitní weby: http://www.mathworks.com/, ad.

Matlab Programming Style Guidelines (by Richard Johnson):

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/2529-matlab-programming-style-guidelines

Obsah knihy "The Elements of Style"

Další podklady

Matlab Just-in-time Accelerator

Matlab FileExchange:

Potřebujete nějakou funkci pro další práci? Jste si jistí, že v Matlabu není? Zkuste se podívat zde…

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/

Jeden příklad za všechny:

:)

Blogy na blogs.mathworks.com:

Cleve’s Corner: Cleve Moler on Mathematics and Computing (blog tvůrce Matlabu)

Doug's MATLAB Video Tutorials (základy i pokročilé techniky v Matlabu)

Loren on the Art of Matlab (různé techniky v Matlabu)

Další zajímavé zdroje: