Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:bam31let:prednasky [2019/11/10 12:27]
xhavlikj
courses:bam31let:prednasky [2019/11/13 07:43] (current)
xhavlikj
Line 12: Line 12:
   - Měření srdečního výdeje, další hemodynamické parametry (12. 11. 2019) \\ {{:​courses:​bam31let:​09a_srdecni_vydej.pdf|Měření srdečního výdeje}} \\ {{:​courses:​bam31let:​09b_hemodynamicke_parametry.pdf|Další hemodynamické parametry}}   - Měření srdečního výdeje, další hemodynamické parametry (12. 11. 2019) \\ {{:​courses:​bam31let:​09a_srdecni_vydej.pdf|Měření srdečního výdeje}} \\ {{:​courses:​bam31let:​09b_hemodynamicke_parametry.pdf|Další hemodynamické parametry}}
   - Zesilovače biologických signálů (//Zdeněk Horčík//; 19. 11. 2019) \\ {{:​courses:​bam31let:​Difzes17.pdf|Zesilovače biologických signálů}}   - Zesilovače biologických signálů (//Zdeněk Horčík//; 19. 11. 2019) \\ {{:​courses:​bam31let:​Difzes17.pdf|Zesilovače biologických signálů}}
-  - Pulsní oxymetrie, pletysmografie (26. 11. 2019) /* \\ {{:​courses:​bam31let:​10_oxymetrie.pdf|Pulsní oxymetrie}} ​*/ +  - Pulsní oxymetrie, pletysmografie (26. 11. 2019) \\ {{:​courses:​bam31let:​10_oxymetrie.pdf|Pulsní oxymetrie}} 
-  - Elektroencefalografie,​ elektromyografie (3. 12. 2019) /* \\ {{:​courses:​bam31let:​11a_elektroencefalografie.pdf|Elektroencefelagrafie}} \\ {{:​courses:​bam31let:​11b_elektromyografie.pdf|Elektromyografie}} ​*/+  - Elektroencefalografie,​ elektromyografie (3. 12. 2019) \\ {{:​courses:​bam31let:​11a_elektroencefalografie.pdf|Elektroencefelagrafie}} \\ {{:​courses:​bam31let:​11b_elektromyografie.pdf|Elektromyografie}}
   - Spirometrie,​ měření tělesné teploty (10. 12. 2019) /* \\ {{:​courses:​bam31let:​12a_spirometrie.pdf|Spirometrie}} \\ {{:​courses:​bam31let:​12b_mereni_teploty.pdf|Měření tělesné teploty}} \\ */   - Spirometrie,​ měření tělesné teploty (10. 12. 2019) /* \\ {{:​courses:​bam31let:​12a_spirometrie.pdf|Spirometrie}} \\ {{:​courses:​bam31let:​12b_mereni_teploty.pdf|Měření tělesné teploty}} \\ */
   - //exkurse// (17. 12. 2019)   - //exkurse// (17. 12. 2019)
courses/bam31let/prednasky.1573385231.txt.gz · Last modified: 2019/11/10 12:27 by xhavlikj