Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4b33rph:start [2019/09/17 09:40]
penicrob [b4b33rph -- Řešení problémů a hry]
courses:b4b33rph:start [2019/09/19 14:34] (current)
svobodat [Úlohy, hodnocení předmětu]
Line 25: Line 25:
 */ */
 ====== Úlohy, hodnocení předmětu ====== ====== Úlohy, hodnocení předmětu ======
-Každý student bude pracovat na třech individuální úlohách (celkem max. 89 bodů) a jedné týmové úloze (max 10 bodů). Ve cvičeních budou pravidelně malé testíky za 0-2 body (celkem max 11 bodů). Není nastaven maximální počet absencí na cvičení. Na druhou stranu očekáváme,​ že diskuse a konzultace budou probíhat především v rámci standardních cvičení. Velmi pokročilí programátoři si mohou domluvit individuální program se svým cvičícím.+Každý student bude pracovat na třech individuální úlohách (celkem max. 84 bodů) a jedné týmové úloze (max 10 bodů). Ve cvičeních budou pravidelně malé testíky za 0-2 body (celkem max 11 bodů). Není nastaven maximální počet absencí na cvičení. Na druhou stranu očekáváme,​ že diskuse a konzultace budou probíhat především v rámci standardních cvičení. Velmi pokročilí programátoři si mohou domluvit individuální program se svým cvičícím.
  
 Díky případným bodům za aktivitu na cvičení či za vyřešení týmové úlohy lze získat více než 100 bodů. Extra body lze získat za aktivní diskuse, hlášení chyb na webové stránce, extra výkon na úlohách a pod. Počty bodů pro jednotlivé známky: Díky případným bodům za aktivitu na cvičení či za vyřešení týmové úlohy lze získat více než 100 bodů. Extra body lze získat za aktivní diskuse, hlášení chyb na webové stránce, extra výkon na úlohách a pod. Počty bodů pro jednotlivé známky:
courses/b4b33rph/start.txt · Last modified: 2019/09/19 14:34 by svobodat