Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:tyden_13 [2019/01/10 15:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Závěrečné cvičení ======
 +Je možné absolvovat programovací test, body lze jen získat, nic se odečítat nebude. Pro někoho šance přehoupnout se přes dvoubodobou hranici z testů pro lepší známku.
  
 +  * diskuse k hodnocení
 +  * odevzdávání týmové úlohy
 +  * zpětná vazba k předmětu
 +  * udělování zápočtů (už jen elektronicky do KOSu, lze i bez přítomnosti studenta)
 +
 +Informace udělení známek, viz poslední přednáška,​ {{ :​courses:​b4b33rph:​prednasky:​rph-final.pdf |}} [slide 4/5]
 +==== zpětná vazba k předmětu ====
 +Prosíme vyplňte a pokud to jen trochu jde, podpořte své názory konkrétním argumenty.
 +  * [[https://​goo.gl/​forms/​lXj0VwAV4ZiNgkwz2|Zpětná vazba k RPH]]  ​
 +  * [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​aktuality/​anketa-zima-slosovani.html|Anketa FEL/CVUT]] Oficiální školní anketa.
 +===== Bonusový Testík =====
 +
 +> [[courses:​b4b33rph:​internal:​kratke_testiky:​word_metrics|zadání]]
 +
 +===== Hádanka =====
 +> {{page>​courses:​b4b33rph:​internal:​puzzles#​cviceni_13}}
courses/b4b33rph/cviceni/program_po_tydnech/tyden_13.txt · Last modified: 2019/01/10 15:02 by svobodat