Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:tyden_12 [2019/01/03 07:07]
127.0.0.1 external edit
courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:tyden_12 [2019/09/17 10:07] (current)
xposik [Týmová úloha]
Line 1: Line 1:
 ====== Týmová úloha ====== ====== Týmová úloha ======
-Pro týmy dvou studentů. ​Můžete si vybrat. Úloha Maze Keeper je nová, bodově oceníme konstruktivní připominky k zadání úlohy. Doporučujeme! Úlohu Protein folding necháváme jako možnost především kvůli těm, kdo už na ni případně začali pracovat. +Pro týmy dvou studentů. Odevzdává se během posledního cvičení v zápočtovém týdnu. Informace budou včas zveřejněny.
- +
-  * [[courses:​b4b33rph:​cviceni:​protein_folding:​start|Protein Folding]]  +
-  * [[courses:​b4b33rph:​cviceni:​maze_keeper|Maze Keeper]] +
- +
-Odevzdává se během posledního cvičení v zápočtovém týdnu.+
  
 ===== Hádanka ===== ===== Hádanka =====
 > {{page>​courses:​b4b33rph:​internal:​puzzles#​cviceni_12}} > {{page>​courses:​b4b33rph:​internal:​puzzles#​cviceni_12}}
  
courses/b4b33rph/cviceni/program_po_tydnech/tyden_12.txt · Last modified: 2019/09/17 10:07 by xposik