Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:tyden_11 [2018/12/20 10:55] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Spam IV ======
 +
 +  * Varování před přílišnou podobností kódů
 +  * Demonstrace problému přeučení
 +  * Konzultace problémů a práce na úloze Spam filter
 +  * **CÍL**: dovést všechny studenty do stavu, v němž proběhnou unit testy ke krokům 2, 3, 4 a příp. 5.
 +
 +
 +===== Přeučení =====
 +Představme si, že máme učicí se filtr, který funguje následovně. Při trénování si pro všechny trénovací emaily zapamatuje začátek řetězce zprávy o délce N a třídu, do níž daný email patří. Při hodnocení nové zprávy spočítá, s kolika spamy a s kolika hamy se shoduje začátek nové zprávy, a zaklasifikuje zprávu podle majority. Parametr N představující délku fragmentů, které si filtr pamatuje, nám umožňuje filtr ladit.
 +  * Jak se chová míra kvality měřená na trénovacích a testovacích datech v závislosti na změně parametru N?
 +  * Jaká hodnota N je pro tento filtr a daná data optimální?​ Jaké hledisko vlastně použijeme k posouzení optimality?
 +
 +> {{page>​..:​..:​internal:​cviceni:​spam:​preuceni&​editbtn&​noheader}}
 +
 +===== Hádanka =====
 +> {{page>​courses:​b4b33rph:​internal:​puzzles#​cviceni_11}}
 +
 +===== Programovací tipy =====
 +Projděte si sekci [[..:​spam:​krok6#​programovaci_tipy|krok 6: programovací tipy]] uvedenou v programu prací na úloze spam. Obsahuje (neúplný) výčet tříd, metod a funkcí jazyka Python, které by se vám mohly při vytváření spam filtru hodit.
 +
 +===== Konzultace =====
 +Řešení problémů s vašimi filtry a unit testy.
 +  * Neprochází-li vaše kódy přes unit testy ke krokům 2 nebo 3, rozhodně kontaktujte vyučujícího a v diskusi s ním si vyjasněte, kde je chyba a jak je třeba pokračovat!
 +  * Neprochází-li vaše třída TrainingCorpus přes unit test ke kroku 5 a rádi byste vypracovali filtr, který se umí učit, opět kontaktujte vyučujícího!
 +  * V čase zbývajícím do odevzdání byste měli pracovat už jen na vlastním filtru, všechny podpůrné třídy a funkce byste již měli mít hotové! Využijte příležitosti - vyučující je na cvičeních pro vás!
 +
 +
 +====== Domácí úkol ======
 +<WRAP round important>​
 +Zanedlouho je termín pro **odevzdání 2. části úlohy Spam filtr**! Postupujte podle [[..:​spam:​specifikace#​sp-filt|specifikací]]. Termín najdete v odevzdávacím systému.
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Programování =====
 +  * [[..:​spam:​krok6|Krok 6 - vlastní filtr]]
  
courses/b4b33rph/cviceni/program_po_tydnech/tyden_11.txt · Last modified: 2018/12/20 10:55 by xposik