Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:tyden_05 [2018/10/26 15:16] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Reversi I ======
 +
 +===== Program =====
 +   * Dotazy a odpovědi ​
 +   * Testík
 +   * Zadání úlohy Reversi a diskuse ​
 +   * Hádanka
 +   * Programovací úlohy
 +
 +===== Dotazy a odpovědi =====
 +   * Kolik lidí implementovalo funkci ''​line_size(r,​c,​data)''​ pro počítání velikosti oblasti v řádku?
 +   * Napadlo někoho univerzální řešení pro hledání v libovolném směru?
 +
 +
 +===== Testík =====
 +
 +[[courses:​b4b33rph:​internal:​kratke_testiky:​list_2d_find|zadání]]
 +===== Zadání úlohy Reversi =====
 +
 + 
 +  * Zadání úlohy Reversi naleznete [[courses:​b4b33rph:​cviceni:​reversi:​start|zde]]
 +  * Vyjasnění pravidel Reversi a validnosti tahů
 +  * Predstavení testování korektnosti tahů pomocí datasetu [[courses:​b4b33rph:​cviceni:​reversi:​start#​instrukce_pro_ulohu_reversi|zde]]
 +===== Hádanka =====
 +> {{page>​courses:​b4b33rph:​internal:​puzzles#​cviceni_5}}
 +
 +
 +===== Programovací úlohy =====
 +   * Naimplementujte funkci ''​line_column_size(r , c, data)''​ rozšířením [[courses:​b4b33rph:​cviceni:​program_po_tydnech:​tyden_04#​domaci_ukol|domácího úkolu]] tak, aby funkce hledala velikost oblasti nejen v řádku, ale také ve sloupci.
 +   * Snažte se o co nejobecnější prohledávání v daném směru. ​
 +   * Pakliže máte hotovou funkci ''​line_column_size(r , c, data)'',​ zkuste přidat hledání po diagonálách jako například funkce ''​region_size(r , c, data)''​.
 +   * Jak souvisí tato funkce s hrou reversi a hledáním validních tahů?
 +
 +
 +
 +<WRAP column 45%>
 +=== Příklad line_column_size ===
 +
 +
 +<​html><​tt>​
 +r=5 <br>
 +c=5 <br>
 +  ​
 +data = [ <br>
 +[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 ] ,  <br>
 +[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 ] ,  <br>
 +[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 ] ,  <br>
 +[1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 ] ,  <br>
 +[0, 1, 0, 0, 0, <font color="​red">​0</​font>,​ 1, 1 ] ,  <br>
 +[1, 0, 1, 1, <font color="​red">​0</​font>,​ <​b><​font color="​red">​0</​font></​b>,​ <font color="​red">​0</​font>,​ <font color="​red">​0</​font>​ ] ,  <br>
 +[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 ] ,  <br>
 +[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 ]]<​br>​
 +reg_size = line_column_size(r , c, data) <br>
 +print(reg_size) <br>
 +5 <br>
 +</tt>
 +</​html>​
 +
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP column 45%>
 +=== Příklad region_size ===
 +
 +<​html>​
 +<tt>
 +r=2<​br>​
 +c=6<​br>​
 +
 +
 +data = [ <br>
 +[1, 0, 0, 0, <font color="​red">​1</​font>,​ 1, 0, 0 ] ,  <br>
 +[1, 1, 1, 0, 0,<font color="​red">​ 1</​font>,​ <font color="​red">​1</​font>,​ <font color="​red">​1</​font>​ ] ,  <br>
 +[0, 1, 0, 0, <font color="​red">​1</​font>,​ <font color="​red">​1</​font>,​ <​b><​font color="​red">​1</​font></​b>,​ <font color="​red">​1 </​font>​ ] ,  <br>
 +[0, 1, 0, 1, 0, <font color="​red">​1</​font>,​ <font color="​red">​1</​font>,​ <font color="​red">​1</​font>​ ] ,  <br>
 +[0, 1, 1, 0, 0, 0, <font color="​red">​1</​font>,​ 1 ] ,  <br>
 +[1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 ] ,  <br>
 +[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 ] , <br>
 +[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ]] <br>
 +reg_size = region_size(r , c, data)<​br>​
 +print(reg_size) <br>
 +12 <br>
 +</tt>
 +</​html>​
 +
 +</​WRAP>​
 +====== Domácí úkol ======
 +  * Dodělat programovací úlohy z dnešního cvičení.
 +  * Začít pracovat na řešení úlohy reversi, tedy na hráči, který umí hrát validně.
 +
  
courses/b4b33rph/cviceni/program_po_tydnech/tyden_05.txt · Last modified: 2018/10/26 15:16 by svobodat