Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:tyden_03 [2018/10/19 10:53]
127.0.0.1 external edit
courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:tyden_03 [2019/10/09 09:40] (current)
xposik [Příprava na další cvičení]
Line 61: Line 61:
 ===== Příprava na další cvičení ===== ===== Příprava na další cvičení =====
  
-Pokračujte ve čtení zkoušení programování. Dokončete pokročilého hráče pro vězňovo dilema - na dalším cvičení bude poslední možnost diskutovat nejasnosti před turnajem. ​+Pokračujte ve čtení ​zkoušejte programovat. Dokončete pokročilého hráče pro vězňovo dilema - na dalším cvičení bude poslední možnost diskutovat nejasnosti před turnajem. ​
  
 Modul ''​vectors.py''​ respektive, třídu ''​MyVector''​ doplňte o metodu ''​is_perpendicular_to(self,​ other)''​ a vhodně otestujte. Zkuste si i složitější metodu ''​cross_product(self,​ other)'',​ která, pokud to jde, vytvoří nový objekt stejného typu - [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Cross_product|vektorový součin]]. ​ Modul ''​vectors.py''​ respektive, třídu ''​MyVector''​ doplňte o metodu ''​is_perpendicular_to(self,​ other)''​ a vhodně otestujte. Zkuste si i složitější metodu ''​cross_product(self,​ other)'',​ která, pokud to jde, vytvoří nový objekt stejného typu - [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Cross_product|vektorový součin]]. ​
courses/b4b33rph/cviceni/program_po_tydnech/tyden_03.txt · Last modified: 2019/10/09 09:40 by xposik