Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:start [2018/07/17 13:25]
127.0.0.1 external edit
courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:start [2019/09/11 09:13] (current)
kostkja2
Line 1: Line 1:
 ====== Cvičení po jednotlivých týdnech ====== ====== Cvičení po jednotlivých týdnech ======
 <WRAP important>​ <WRAP important>​
-čísla týdnů **nemusí** odpovídat týdnům v semestru. V semestru obykle 1 termín cvičen odpadne. Náplně konrétních cvičení jsou specifikovány v **[[..:​start#​program|přehledové tabulce]]**+čísla týdnů **nemusí** odpovídat týdnům v semestru. V semestru obykle 1 termín cvičení odpadne. Náplně konrétních cvičení jsou specifikovány v **[[..:​start#​program|přehledové tabulce]]**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 {{indexmenu>​courses:​b4b33rph:​cviceni:​program_po_tydnech#​1|nons}} {{indexmenu>​courses:​b4b33rph:​cviceni:​program_po_tydnech#​1|nons}}
courses/b4b33rph/cviceni/program_po_tydnech/start.txt · Last modified: 2019/09/11 09:13 by kostkja2