Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33alp:cviceni:t03 [2019/09/23 10:51]
stepan [Lehká varianta]
courses:b3b33alp:cviceni:t03 [2019/09/23 10:52] (current)
stepan [Lehká varianta]
Line 200: Line 200:
    * Výstup:    * Výstup:
        * Program vytiskne tabulku udávající soudělnost čísel $m=1,​\ldots,​k$,​ $n=1,​\ldots,​k$        * Program vytiskne tabulku udávající soudělnost čísel $m=1,​\ldots,​k$,​ $n=1,​\ldots,​k$
-   * Pokud jsou čísla $m,n$ soudělná, vypíše se na $n$-tém řádku a $m$-tém sloupci '​x',​ jinak se vytiskne mezera ' '+   * Pokud jsou čísla $m,n$ soudělná, vypíše se na $n$-tém řádku a $m$-tém sloupci ​'' ​'x' '', jinak se vytiskne mezera ​''​ ' ' ​''​
    * Program pro úlohu **HW03** pojmenujte **commensurable.py**    * Program pro úlohu **HW03** pojmenujte **commensurable.py**
    * Pokud není na vstup zadáno celé kladné číslo v rozsahu 0 až 99, vypište pouze ERROR     * Pokud není na vstup zadáno celé kladné číslo v rozsahu 0 až 99, vypište pouze ERROR 
    * Čísla jsou soudělná, jestliže je jejich největší společný dělitel větší než 1     * Čísla jsou soudělná, jestliže je jejich největší společný dělitel větší než 1 
-   * Výsledek vytiskněte v textové tabulce vložením znaku '​|'​ resp. '​-'​ mezi sloupce resp. řádky.+   * Výsledek vytiskněte v textové tabulce vložením znaku '' ​'|' '' resp. '' ​'-' '' mezi sloupce resp. řádky.
        
 Např. pro vstup 10 vypadá výsledek takto: Např. pro vstup 10 vypadá výsledek takto:
courses/b3b33alp/cviceni/t03.txt · Last modified: 2019/09/23 10:52 by stepan