Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b3b33alp:cviceni:odevzdavaci_instrukce [2018/10/01 09:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Obecné pokyny pro odevzdávání domácích úkolů ======
  
 +
 +Vaše domácí práce odevzdávejte skrze [[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​|Odevzdávací systém]]. Je možné odevzdat jeden soubor (.py) nebo zip/tgz archív.
 +
 +
 +
 +==== Lehká nebo těžká verze ====
 +
 +  * Domácí úlohy mají lehkou a těžkou verzi, lišící se obtížností a bodovým hodnocením. ​
 +  * Vždy si vyberte, kterou verzi budete řešit. ​
 +  * Verze se liší názvy odevzdávaných souborů, podle toho jaké soubory odevzdáte, hodnotící systém pozná jakou verzi jste si zvolili. ​
 +  * V případě že odevzdáte obě, systém bude hodnotit pouze těžkou verzi.
 +  * Rozhodovat mezi těžkou a lehkou úlohou se můžete kdykoliv a opakovaně (lze odevzdat nejdříve lehkou úlohu, pak zkusit těžkou úlohu a když Vám nevyjde řešení těžké úlohy, opět odevzdat fungující řešení lehké úlohy). Počítá se vždy hodnocení **posledního** odevzdaného souboru
 +
 +
 +==== Odevzdávané soubory ====
 +
 +Názvy souborů obsahující vaše odevzdávané programy jsou v zadání každé úlohy předepsány a je nezbytné je dodržet. V případě že odevzdáváte archív souborů, předepsané soubory musí být v kořenovém adresáři archivu (nikoli v podadresáři). ​
 +
 +Vaše odevzdané programy jsou hodnoceny automatickým hodnotícím systémem. Každý program, dostane-li specifikovaná vstupní data, musí tedy proběhnout bez vnějších zásahů uživatele (stisky kláves a podobně).
 +
 +
 +==== Pracujte samostatně ====
 +
 +  * Všechny úkoly vypracovávejte samostatně. ​
 +  * **Na zkoušce budete pod dozorem řešit podobné úlohy v časovém limitu, proto je procvičování nutné**.
 +  * Pokud nebudete sami řešit úlohy, s velkou pravděpodobností neuděláte zkoušku.
 +  * **Odevzdávací systém kontroluje podobnost odevzdaných řešení!** Neopisujte!
 +  * Pokud Vám není něco jasné, máte problémy s domácí úlohou, ptejte se na cvičeních svého cvičícího,​ případně využijte studentské fórum
 +
 +==== Odevzdávejte otestované programy ====
 +
 +  * Výstup automatického hodnocení **nemá sloužit** jako debugger, program odlaďte **u sebe** před odevzdáním.
 +  * Každé zadání obsahuje příklady vstupů a očekávaných výstupů, otestujte minimálně tyto vstupy před odevzdáním.
 +  * Ještě lepší je si na základě popisu vstupu a výstupu, případně uvedených příkladů,​ vlastní testovací data.
courses/b3b33alp/cviceni/odevzdavaci_instrukce.txt · Last modified: 2018/10/01 09:03 by herinjan