Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:b0m33bdt:start [2019/11/10 08:54]
hucinjan upozornění na písemný test
courses:b0m33bdt:start [2019/11/12 22:35] (current)
hucinjan přidána zmínka o zadání domácího úkolu
Line 41: Line 41:
   * **6. týden (S-B, 30. 10.):** Supercvičení -- HDFS, Hive. ({{ :​courses:​b0m33bdt:​b0m33bdt-cviceni-hive.pdf | PDF}})   * **6. týden (S-B, 30. 10.):** Supercvičení -- HDFS, Hive. ({{ :​courses:​b0m33bdt:​b0m33bdt-cviceni-hive.pdf | PDF}})
   * **7. týden (L, 6. 11.):** Map-reduce paradigma a implementace. ({{ :​courses:​b0m33bdt:​b0m33bdt-5p.pdf |PDF}})   * **7. týden (L, 6. 11.):** Map-reduce paradigma a implementace. ({{ :​courses:​b0m33bdt:​b0m33bdt-5p.pdf |PDF}})
-  * **8. týden (S-A, 13. 11.):** Spark RDD (přednáška i následné cvičení). ({{ :​courses:​b0m33bdt:​b0m33bdt-6p.pdf |PDF}}//**Na začátku cvičení pro každou skupinu proběhne krátký písemný test z teorie od 1. do 7. týdne včetně (10 otázek, 15 minut).**//+  * **8. týden (S-A, 13. 11.):** Spark RDD (přednáška i následné cvičení){{ :​courses:​b0m33bdt:​b0m33bdt-6p.pdf |PDF}}, {{ :​courses:​b0m33bdt:​spark-prednaska-priklady.py |kód příkladů}}. ​//**Na začátku cvičení pro každou skupinu proběhne krátký písemný test z teorie od 1. do 7. týdne včetně (10 otázek, 15 minut).**//
   * **9. týden (L, 20. 11.):** Spark SQL.   * **9. týden (L, 20. 11.):** Spark SQL.
   * **10. týden (S-B, 27. 11.):** Supercvičení -- Spark.   * **10. týden (S-B, 27. 11.):** Supercvičení -- Spark.
Line 49: Line 49:
   * **14. týden (S-B, 8. 1.):** Zápočtový test.   * **14. týden (S-B, 8. 1.):** Zápočtový test.
   
 +==== Domácí úkoly ====
 +  * Úkol č. 1 bude zadán 15. 11. s termínem vypracování do 31. 12.
 +
 ==== Klasifikační požadavky (zápočet, zkouška) ==== ==== Klasifikační požadavky (zápočet, zkouška) ====
 **Zápočet** je možné získat jedním ze dvou způsobů (navzájem se nevylučují):​ **Zápočet** je možné získat jedním ze dvou způsobů (navzájem se nevylučují):​
courses/b0m33bdt/start.1573372477.txt.gz · Last modified: 2019/11/10 08:54 by hucinjan