Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b0b36prp:tutorials:password [2018/06/11 15:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{indexmenu_n>​1}}
 +
 +====== Hesla v počítačové síti ČVUT a FEL ======
 +
 +Pro bezpečné využívání služeb univerzitní sítě je využíváno několika hesel. Přestože se může na první pohled zdát, že je samostatné heslo pro každou službu, jsou ve skutečnosti služby pokud možno unifikovány pro použití hlavního přístupového hesla (HPH) ČVUT. Samostatná hesla se používají především v případech,​ kdy zvyšují úroveň zabezpečení a také flexibilitu. Částečně také více hesel souvisí s podporou předchozích technologií,​ které unifikaci nepodporují.
 +Základní informace o službách počítačové sítě najdete na [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​user-info/​]],​ na této stránce je uveden pouze stručný přehled těch nejdůležitějších. ​
 +
 +===== Přístup do učeben katedry počítačů =====
 +
 +S ohledem na rozličné technologie na katedře počítačů (Un*x,Win) a historicky také Sun a OpenVMS, spravuje katedra počítačů uživatelské účty studentů, kteří mají zapsán některý z předmětů vyučovaný katedrou. V současné době je tento systém unifikovaný a přístup do učeben katedry počítačů je závislý pouze na jediném hesle, které zpřístupňuje síťový disk uživatele připojovaný technologií NFS v4. 
 +
 +<note tip>​Heslo lze nastavit na stránce [[http://​felk.cvut.cz/​]],​ která slouží zároveň jako rozcestník služeb poskytovaných na Karlově náměstí.</​note>​
 +
 +===== Hlavní přístupové heslo - HPH =====
 +
 +HPH je nejdůležitější heslo pro používání univerzitní sítě. Umožňuje nejen přístup do komponenty studium (KOS), ale také nastavení ostatních hesel. Proto heslo volte dostatečně silné.
 +
 +===== FELid =====
 +Ve skutečnosti se jedná pouze o technologii jak se vyhnout opakovanému zadávání HPH v rámci stejného sezení webového prohlížeče. Toto řešení je postaveno na technologii jednorázové přihlášení a po zadání hesla jsou automaticky předávány autentikační údaje také při přístupu na jiné stránky. Více viz [[https://​wiki.fel.cvut.cz/​net/​felid/​about]].
 +===== Eduroam =====
 +
 +Přístup do akademické WiFi sítě, jejíž obrovskou výhodou je funkčnost na jiných univerzitách nejen v ČR, ale především v zahraničí,​ především v Evropě s také na druhé straně Atlantiku. Více informací lze nalézt na [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​user-info/​eduroam/​credentials.html]]. Heslo lze nastavit na [[https://​udb.fel.cvut.cz/​radpwd.phtml]]
 +
 +===== Elektronická pošta =====
 +
 +Fakultní e-mail poskytuje webové rozhraní i službu vzdáleného přihlášení zabezpečeným protokolem IMAP (SSL), viz [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​user-info/​imap]]. Mailový server lze použít také jako ''​smtp''​ server, např. ve svých tabletech nebo telefonech. Heslo pro přístup lze nastavit na [[https://​felnet.feld.cvut.cz/​lcgi/​setpass/​]].
 +
 +
 +<​note>​Základní doménové jméno FEL je ''​fel.cvut.cz''​ a však můžete se setkat také s variantami ''​feld.cvut.cz''​ nebo ''​felk.cvut.cz'',​ které slouží ke geografické identifikaci fyzického umístění serveru či vztažení služby pro konkrétní lokalitu. Dále je toto rozdělení dáno historicky. V současné době probíhá unifikace, která však s ohledem na provázání stále používaných služeb ještě nějakou dobu potrvá.</​note>​
  
courses/b0b36prp/tutorials/password.txt · Last modified: 2018/06/11 15:00 (external edit)