Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b0b36prp:tutorials:lab [2018/06/11 15:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{indexmenu_n>​6000}}
 +====== Informace o počítačové učebně ======
  
 +V učebnách jsou pro účely výuky předmětu A0B36PRP instalovány počítače s operačním systémem Ubuntu 16.04 Prostředí,​ které je v dejvických učebnách H130 a H131, je rovněž k dispozici v učebnách KN-E307, KN-310 a KN-311 na Karlově náměstí.
 +===== Nastavení hesla a přihlášení =====
 +
 +K přihlášení se používá oficiální uživatelské jméno ČVUT, které si můžete dohledat například na [[http://​udb.fel.cvut.cz]]. Před prvním přihlášení je nutné si nastavit heslo. To lze učinit prostřednictvím dedikováné instalace operačního systému následovně:​
 +  - Nabootujete si do oddílu “Set password for classroom PC”
 +  - Kliknete na Guest account
 +  - Otevře se prohlížeč Mozilla Firefox se stránkou pro nastavní hesla
 +  - Pomocí hlavního přístupového hesla ČVUT si nastavíte heslo do učeben katedry počítačů. Heslo bude platné, jak pro OS Ubuntu, tak pro Windows 7 na Karlově náměstí.
 +  - Restartujete počítač a v grafickém prostředí OS Ubuntu zadáte uživatelské jméno a heslo.
 +
 +<note tip>​Pokud neznáte své hlavní přístupové heslo, můžete použít aplikaci netbeans pod účtem Guest. Nebudete mít však přístup k věřejnému Internetu, nicméně přístup do univerzitní sítě ČVUT je povolen spolu s přístupem na síťovou službu OwnCloud sdružení CESNET ([[https://​owncloud.cesnet.cz]])
 +</​note>​
 +
 +===== Přenos souborů =====
 +
 +Po přihlášení jsou je uživateli připojen síťový disk jako domovský adresář. V domovském adresáři se ukládají všechna lokální nastavení, která jsou tak dostupná na všech počítačích v učebnách. Studenti jsou oprávnění používat USB zařízení pro přenos souborů. Soubory lze také kopírovat přes síť například prostřednictvím ''​ftp''​ nebo ''​ssh'',​ alternativně pak v kombinaci se synchronizačními nástroji ''​rsync''​ nebo ''​unison''​. Doporučené je však využití služby ''​OwnCloud''​.
 +
 +===== Nastavení klávesnice =====
 +
 +V základním nastavení je rozvržení klávesnice anglické. ​
 +
 +  - Přidat jiné rozhraní lze přes systémové nastavení z levého menu (ikona ozubeného kola s klíčem). ​
 +  - Následně vybrat symbol klávesnice ​
 +  - Kde zvolit "​Layout Settings"​
 +  - Pak kliknout na ikonu + pro přidání a zvolit například českou qwerty klávesnice
 +  - Potvrdit stiskem tlačítka "​Add"​
 +  - A následně volit klavesnici například ikonou v horní liště napravo
 +
 +Příklad přidání české klávesnice je ilustrováná na následujících obrázcích.
 +
 +{{courses:​A0B36PR1:​tutorials:​ubuntu_keyboard1.jpg|}}
 +{{courses:​A0B36PR1:​tutorials:​ubuntu_keyboard2.jpg|}}
 +
 +{{courses:​A0B36PR1:​tutorials:​ubuntu_keyboard3.jpg|}}
 +{{courses:​A0B36PR1:​tutorials:​ubuntu_keyboard4.jpg|}}
 +
 +====== Řešení problémů ======
 +
 +Nejprve se pokuste vyřešit problém s cvičícím. Problémy systémového rázu, požadavky na nastavení zapomenutého hesla atd. můžete psát na petr.benda@agents.fel.cvut.cz . 
courses/b0b36prp/tutorials/lab.txt · Last modified: 2018/06/11 15:00 (external edit)