Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b0b36prp:hw:hw05 [2019/10/23 16:20]
kubikji2 [Příklad 1 - pub01-o] typo
courses:b0b36prp:hw:hw05 [2019/11/09 16:44] (current)
vanapet1 [Povinné zadaní]
Line 17: Line 17:
  
 <note tip>Pro načítání vstupu používejte pouze funkci **''​getchar()''​** nebo **''​scanf("​%c",​...)''​** tak, abyste si vyzkoušeli dynamickou alokaci paměti podle aktuálně potřeby odpovídající načítanému vstupu. ​ <note tip>Pro načítání vstupu používejte pouze funkci **''​getchar()''​** nebo **''​scanf("​%c",​...)''​** tak, abyste si vyzkoušeli dynamickou alokaci paměti podle aktuálně potřeby odpovídající načítanému vstupu. ​
 +
 +Každný řádek na vstupu je zakončen znakem **'​\n'​**. Na testovacím serveru běží OS Debian, takže se jedná o jeden znak LF **0x0a**. (Na Windows se používají dva znaky CR+LF.)
  
 Použití metody dynamického načítání textového řetězce prostřednictvím rozšíření scanf("​%ms"​) nebo scanf("​%as"​) není z tohoto důvodu povoleno.</​note>​ Použití metody dynamického načítání textového řetězce prostřednictvím rozšíření scanf("​%ms"​) nebo scanf("​%as"​) není z tohoto důvodu povoleno.</​note>​
courses/b0b36prp/hw/hw05.txt · Last modified: 2019/11/09 16:44 by vanapet1