Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/04/20 19:30]
jelinek
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/04/20 19:32] (current)
jelinek
Line 3: Line 3:
  
  
-**Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují květnové konzultace a budou nahraženy přímo soustředěním ​17května.** +**Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují květnové konzultace a budou nahraženy přímo soustředěním ​7června.** 
- Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů+ Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů. Emailové konzultace poskytuji stále 
 + 
 +ivan jelinek 
 /* /*
  
courses/bd6b36pjv/aktuality.txt · Last modified: 2019/04/20 19:32 by jelinek